Naslovnica BiH Politika BiH najmanje ...

BiH najmanje zadužena zemlja regiona bivše SFRJ

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o fiskalnoj održivosti BiH u kojoj se navodi da je Bosna i Hercegovina na nivou manje zaduženih tranzicijskih zemalja centralne i istočne Evrope, te je najmanje zadužena zemlja regiona bivše Jugoslavije.

39
PODIJELI

Zaduženost sektora opće vlade u 2016. godini iznosila je 42,5 posto BDP-a i uključuje procjenu zakonskih obaveza poput stare devizne štednje i ratnih obaveza, dok je stvarna zaduženost zasnovana na verificiranim obavezama iznosila 39,8 posto BDP-a. Zaduženost je značajno smanjena u posljednje dvije godine u odnosu na 2014. godinu, kada je iznosila rekordnih 45 posto BDP-a.

MARKETING

Međutim, zaduženost Republike Srpske u 2016. godini je iznosila 57,5 posto entitetskog BDP-a, dok je zaduženost Federacije BiH u prošloj godini iznosila 35,4 posto BDP-a ovog entiteta, navodi se, između ostalog, u Informaciji Direkcije za ekonomsko planiranje, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Rast stranih investicija u prvih pet mjeseci 2017. godine

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom o stanju u oblasti direktnih stranih investicija koju je pripremila Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH  u skladu sa zaključkom 17. sjednice Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Na sjednici je naglašeno da su strane investicije u prvih pet mjeseci ove godine iznosile 386,7 miliona i veće su za 66,8 posto u odnosu na isti period prošle godine, čime je nastavljen trend njihovog rasta iz prvog kvartala  ove godine.

Strane investicije u prva tri mjeseca ove godine iznosile su 211 miliona KM i porasle su za 74 miliona KM u odnosu na isti period 2015. godine, kada su iznosile 137 miliona KM.

Direktne strane investicije u BiH u prošloj godini iznosile su 536,3 miliona KM, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Mlijeko i mliječni proizvodi iz BiH na tržištu EU

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Analizu stanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini za period 2012. – 2016. godinе u kojoj se navodi da domaća proizvodnja u petogodišnjem periodu zadržava stabilnost proizvodnje i ostvaruje blagi porast.

Izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u 2016. godini je u poređenju s izvozom iz prethodne godine veći za 11 posto.

Uz povećanje otkupa svježeg mlijeka, mljekarska industrija sve više radi na proizvodnji proizvoda visoke tržišne vrijednosti kao što su sirevi, pavlaka, jogurt i ostali fermentisani proizvodi, čija se proizvodnja kontinuirano povećava.

Gubitak hrvatskog tržišta polovinom 2013. godine je kompenziran plasmanom mlijeka i mliječnih proizvoda na domaće tržište i povećanjem izvoza u zemlje članice CEFTA Sporazuma.

Početkom 2016. godine je potvrđena ispunjenost uslova za nastavak izvoza mlijeka i mliječnih prerađevina na evropsko tržište, a lista izvoznika proširena je i novim mljekarama, čime je ostvaren najznačajniji napredak u poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina.

Daljnji razvoj mljekarskog sektora u BiH veoma je značajan jer konkurencija u regionu raste nakon vidljivog oporavka ovog sektora u Republici Srbiji koji  je rezultirao povećanjem proizvodnje mlijeka i tržišnosti mliječnih proizvoda.

Stoga će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nastavit pratiti stanje u ovoj oblasti i jednom godišnje izvještavati Vijeće ministara BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara.

Povećan grant za povratnike

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog amandmana na Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom i u vezi sa drugim potprojektom u okviru Programa stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini.

Praktično se zbog povećanja broja korisnika za jedan milion eura povećava vrijednost odobrenog granta, koji sada iznosi oko 13,6 miliona eura, te se produžava provođenje ovog sporazuma do februara 2018. godine.

Sredstva granta namijenjena su finansiranju potprojekta u okviru državnog projekta stambenog zbrinjavanja pod nazivom ,,Osiguranje stambenih rješenja za 780 domaćinstava za povratak, reintegraciju i lokalnu integraciju“.

Bosna i Hercegovina je zajedno sa zemljama u regiji ranije potpisala Okvirni sporazum sa Razvojnom bankom Vijeća Evrope u cilju rješavanja stambenog pitanja za 5.400 domaćinstava i oko 14.000 ljudi u ukupnoj vrijednosti  većoj od 101 milion eura.

Prijedlog amandmana sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Usvojena strategija za borbu protiv organiziranog kriminala

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o usvajanju Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini za period 2017. – 2020. godine, koju je pripremila radna grupa u kojoj su bili predstavnici nadležnih institucija u BiH.

Strategijom se naglašava jačanje kapaciteta i saradnje nadležnih institucija u BiH za borbu protiv svih vidova  organiziranog kriminala te daljnje intenziviranje regionalne i međunarodne saradnje u ovoj oblasti.

Sedam strateških ciljeva i desetine mjera, u okviru svojih nadležnosti provest će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vlade entiteta i Brčko Distrikta BiH do 2020. godine u cilju efikasnije borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Radit će se na kontinuiranom usklađivanju propisa u BiH i bh. legislative s međunarodnim standardima u ovoj oblasti; unapređenju pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv organiziranog kriminala; jačanju institucionalnih kapaciteta te razvijanju proaktivnog pristupa u borbi protiv organiziranog kriminala; oduzimanju imovine i imovinske koristi proistekle izvršenjem krivičnog djela organiziranog kriminala; razvijanju saradnje na regionalnom i međunarodnom nivou i jačanju saradnje javnih institucija s privatnim sektorom i civilnim društvom.

Zadužene su sve institucije koje su učestvovale u izradi ove strategije da u roku 60 dana dostave vlastite akcione planove za provođenje ove strategije, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Sa sjednice Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Direkcije za evropske integracije o trenutnim i narednim aktivnostima na pripremi odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

Prema Informaciji, proces tehničke finalizacije odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije je u završnoj fazi i očekuje se da 143 prevodioca iz svih dijelova BiH, koji su odabrani putem javnog poziva, započnu proces prevođenja odgovora na engleski jezik.

Informacija je razmatrana u sklopu kontinuiranog izvještavanja Vijeća ministara BiH o procesu evropskih integracija.

SMANJENA VANJSKA ZADUŽENOST    

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH  Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. 6. 2017. godine, koja iznosi oko 11,7 milijardi KM i manja je za 389,25 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine.

Vanjski dug iznosi oko 8,07 milijardi KM ili 68,98 posto, a unutrašnji  dug oko 3,63 milijarde KM ili 31,02 posto ukupnog javnog duga. Vanjski dug u prvih šest mjeseci ove godine smanjen je za 471,70 miliona KM u odnosu na 31. 12. 2016. godine, dok je unutrašnji dug povećan za 82,45 miliona KM.

Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosi 36,74 posto.

Servis vanjskog duga u prvoj polovini 2017. godine iznosio je 446,54 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 384,51 mil. KM ili 86,11 posto, a na kamatu 62,03 mil. KM ili 13,89 posto.

NACRT ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA I IZMJENE ZAKONA O RADU

Vijeće ministara BiH na jednoj od narednih sjednica izjasnit će se o Nacrtu zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, nakon što Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita razmotri sugestije ministara i Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH sa današnje sjednice.

Vijeće ministara BiH  u narednih 15 dana  izjasnit će se i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, a nakon što se  u tekst zakona ugrade pisane sugestije ministara.

ODMAH REALIZIRATI KONAČNU ODLUKU ARBITRAŽNOG SUDA U HAGU

Ministarstvo finansija i trezora će u saradnji s Ministarstvom komunikacija i prometa i Pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine realizirati Konačnu odluke Stalnog arbitražnog suda u Hagu, od 24. jula ove godine, donesenu u arbitražnom postupku po tužbi tužioca Strabag AG protiv Ministarstva komunikacija i prometa BiH, u dijelu glavnog duga i kamata.

Ovaj zaključak donijet je nakon što je Vijeće ministara BiH upoznato s informacijom i stavom Pravobranilaštva  o konačnosti ove odluke.

Konačna odluka arbitra pojedinca od 24. 7. 2017. godine u dijelu koji se odnosi na troškove arbitražnog postupka bit će realizirana nakon donošenja odluke arbitra pojedinca o troškovima po zahtjevu Strabag AG kojim je tražena ispravka odluke.

Konačnom odlukom Stalnog arbitražnog suda u Hagu Ministarstvo komunikacija i prometa obavezano je da firmi Strabag AG plati  910.846,68 eura uz dnevnu kamatu od 193,52 eura do dana isplate. Istovremeno je tuženom naloženo da plati tužiocu 360,185,61 eura na ime pravnih i drugih troškova i iznosa koji je tužilac avansno uplatio u postupku.

Ministarstvo komunikacija i prometa zaduženo je da Vijeću ministara dostavi potpuni izvještaj o sastanku koji je održan s predstavnicima Strabaga u cilju postizanja dogovora o mirnom rješavanju ovog spora.

Podsjećamo da je aktuelni saziv Vijeća ministara BiH  još u februaru 2016. godine ovlastio Pravobranilaštvo i Ministarstvo komunikacija i prometa da preduzmu sve radnje i mjere za mirno rješavanje ovog spora, uključujući i eventualno sklapanja vansudske nagodbe, ali, uprkos održanom sastanku, dogovor nije postignut.

Ranije je Vijeće ministara zaključilo da Pravobranilaštvo BiH Informaciju sa svim prilozima vezanim za arbitražni postupak dostavi Tužilaštvu BiH i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) koju će sada Pravobranilaštvo dopuniti i kompletiranu informaciju, uključujući i zahtjev za regresiranje sredstava, dostaviti Tužilaštvu BiH.

Strabag je tužio BiH zbog toga što nije uveden u posao gradnje mosta na Svilaju koji je dobio na konkursu 2011. godine.

VOJNA POMOĆ KINE ZA MODERNIZACIJU OSBiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva narodne odbrane Narodne Republike Kine o vojnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu, vrijedan više od 2,5 miliona KM.

Potpisivanjem ovog sporazuma unapređuje se odbrambena saradnja s Narodnom Republikom Kinom i doprinosi modernizaciji i operativnosti Oružanih snaga BiH.

Ministarstvo odbrane će dostaviti Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za bh. potpisnika odredi ministrica odbrane.

Istovremeno je Predsjedništvu BiH predloženo da odobri privremenu primjenu ovog sporazuma do njegove ratifikacije.

PROVODI SE AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU PRIORITETA  IZ IZVJEŠTAJA EK ZA 2016.

Vijeće ministara BiH usvojilo je drugi kvartalni izvještaj o provedbi mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, koju će Direkcija za evropske integracije dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Od planirane 84 mjere u periodu april – juni ove godine realizirano je njih 37, u toku je realizacija četiri mjere, a 43 mjere nisu realizirane. U ovom periodu realizirano je još 18 od 35 nerealiziranih mjera iz prethodnog perioda, tako da su ukupno u prva dva kvartala realizirane 84 mjere od planiranih 156, a u toku je realizacija šest mjera. Ukupno je 58 posto mjera realizirano ili je u realizaciji, dok 42 posto mjera nije realizirano.

Dodatno je realizirano još sedam mjera planiranih za realizaciju izvan izvještajnog perioda, te su pokrenute aktivnosti za realizaciju još 200 mjera, koje su planirane za realizaciju u narednom periodu.

Akcionim planom planirana je ukupno 631 mjera koje bi trebale realizirati institucije na državnom, entitetskom te nivou Brčko Distrikta BiH i kantona u skladu s ustavnim nadležnostima u  2017. i prva dva mjeseca 2018. godine.

NAPREDAK U PROVOĐENJU REFORME JAVNE UPRAVE   

Vijeće ministara BiH usvojilo je  Izvještaj Ureda koordinatora za reformu javne uprave o napretku (praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini) za period januar – juni 2017. godine.

U prvom polugodištu ove godine realizirano je 69 posto ciljeva iz Revidiranog akcijskog plana 1, što je za jedan posto više u odnosu na prethodnu godinu, a najveći napredak od dva posto zabilježen je na državnom nivou.

Najviše ciljeva ukupno, gledajući po reformskim oblastima iz Revidiranog akcijskog plana 1, ostvareno je u oblasti Institucionalna komunikacija, i to 79 posto, a najveći postotak realizacije ciljeva u ovoj oblasti ima državni nivo, i to 85 posto. Najmanja realizacija ciljeva je u  oblasti  e-Uprava, i iznosi 50 posto. Najveći polugodišnji porast u ispunjenju ciljeva je zabilježen u oblastima Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika i Upravljanje ljudskim potencijalima.

Gledajući ukupno ostvarenje ciljeva iz  RAP1,  najveći  postotak, i to 75 posto realizacije, i dalje bilježi  uprava  Republike  Srpske,  dok  je najmanji postotak realizacije ostvaren  u  Brčko  Distriktu  BiH  i  u  Federaciji  BiH,  gdje  je ispunjeno 64 posto ciljeva iz RAP1, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

vijesti.ba/visoko.co.ba

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.