Naslovnica ZDK Dodjela novča...

Dodjela novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca: Preliminarna lista

85
PODIJELI

Nakon objave javnog konkursa za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2017/2018. godinu, te nakon prijema i bodovanja aplikacija, sačinjena je preliminarna lista kandidata koja sadrži informacije o bodovanju.

U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti samo kandidati sa liste (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili prilikom predaje prijava na javni poziv. Na ovaj način je ispoštovan i zakon, ali i princip transparentnosti jer cjelokupnu listu vide svi kandidati, dakle sve strane u postupku. Otkrivanje šifre stranama koje nisu učesnici u postupku podliježe odgovornosti.

Lista se može vidjeti klikom ovdje

Svaki od kandidata može i sam bodovati svoju prijavu na osnovu kriterija koji su sadržani u Uredbi o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica koja se može preuzeti klikom ovdje

Ukoliko neki od kandidata smatraju da nisu pravilno bodovani mogu uputiti zahtjev za preispitivanje bodovanja. Zahtjev se upućuje Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj (Ulica branilaca bb, Kakanj), u roku od 8 dana od dana isticanje liste, odnosno do 19.8.2017.godine (poštom ili putem protokola Općine Kakanj).

Dakle, na listi su imena kandidata sa brojem bodova, ali to ne znači da im je odobrena novčana pomoć.

Odluku o konačnoj listi i broju učenika kojima će biti dodijeljena pomoć za nabavku udžbenika donijet će Ministarstvo za boračka pitanja ZDK.

 

 

 

 

Visoko.co.ba/Kaportal.ba

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.