Naslovnica BiH Ekskluzivni i...

  Ekskluzivni intervju / Pajt: Spremne tužbe za reparaciju žrtvama ratnih zločina protiv Srbije i Hrvatske

  325
  PODIJELI

  Nakon što je portal 24sata.info u subotu jedini i ekskluzivno objavio članak ”Mrak nad Balkanom- SAD presudile Republici Srpskoj za genocid”, na našu adresu stiglo je na stotine poruka i poziva od Bosanaca u cijelom svijetu izbjeglih po raznim osnovama uzrokovanih ratom. Svi su oni manje-više tražili odgovore na isto pitanje. Zna li se kako i gdje oni mogu ostvariti pravo na reparacije kao žrtve ratnih događanja počinjenih od strane kako srbijanskih tako i  od snaga Republike Hrvatske. Jedini način da dobijemo bilo kakav mjerodavan i pošten odgovor jeste bio da pokušamo stupiti u kontakt s Muradifom Pajtom.

  Riječ je o nezavisnom istraživaču koji je već predao tužbe za reparacije Sudu u Banjoj Luci. Na sreću svih onih koji su protekla dva dana tražili informacije šta i kako da postupaju, Pajt je u ekskluzivnom intervjuu našem portalu odgovorio na brojna pitanja. Ono što je jako interesantno odgovornost po reparacijama, a na osnovu već postojećih presuda, ne mogu izbjeći ni Srbija, a ni Hrvatska po definiciji iredentizma jer su podržavale Republiku Srpsku i ”Herceg-Bosnu”. I dok smo u tekstu od subote pojasnili materiju po presudama u SAD kad je Republika Srpska u pitanju koja već sada mora isplatiti preko 60 milijardi dolara žrtvama, kada je Hrvatska u pitanju, odnosno njen iredenstistički produkt ”Herceg-Bosna”, najbolje je stvar definisao ugledni zagrebački advokat Anto Nobilo:

  ‘Hrvatska je direktno ugrožena s rezultatima presude ”Prlić i ostali”. Ako se utvrdi i udruženi zločinački poduhvat, onda to znači da je hrvatski državni vrh bio direktno involiviran u izvršenje teških kaznenih djela. Na taj način Hrvatska je bila umiješana u rat u BiH, ratovala na teritoriji susjedne države i to je politički neugodna situacija s kojom bi se Hrvatska prije ili kasnije morala pomiriti. To je međunarodni oružani sukob po kome bi HVO i Herceg Bosna bili agenti Republike Hrvatske i djelovali u njenom interesu i njene politike, državnih ciljeva u BiH. Ako se potvrdi ovo o čemu i govorimo, postoji mogućnost da svaka od žrtava podnese tužbu. BiH bi mogla tražiti reparaciju štete zbog ratnih razaranja. BiH ne može podnijeti tužbu protiv Hrvatske za genocid. Ali ko vam nanese štetu, možete tražiti reparaciju štete, smatra Nobilo.

  – Gospodine Pajt, vi ste istraživali proces pred američkim sudom protiv Radovana Karadžića. Znači li to da ste u toku istraživanja,  gledano sa pravnoga stanovišta došli do ključa svih procesa ove vrste pa i revizije presude pred Međunarodnim sudom u Hagu koju je nedavno neuspješno podnio Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH?

  – Da se odmah razumijemo, Međunarodni sud  pravde je zauzeo stajalište koje glasi:

  „Princip je međunarodnoga prava, pa čak i pravno generalna koncepcija međunarodnoga prava, da svako nepoštivanje ili kršenje nekoga principa, a pogotovo norme toga istoga međunarodnoga prava, u sebe uključuje i obavezu da prekršilac tih principa i normi izvrše potpunu reperaciju pričinjene štete, što je jus cogens norma.“ A pogledajte šta to najviše boli Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, a što je izrekao  Okružni sud SAD-a: “Karadžić je djelovao u službenom svojstvu i kao vojni i kao politički lider  Republike Srpske, a u  suradnji sa priznatom vladom u bivšoj Jugoslaviji, odnosno konstitutivne republike, a to je bila Srbija.

  – Dobro zvuči, ali kako to generalno ostvariti?

  – U svim državama na svijetu, sukladno Konvencijama UN-a je prihvaćeno opšte stajalište da  „ Svaka država članica, u svom pravnom sistemu, garantuje žrtvi nekog akta torture pravo dobijanja naknade i pravednog i odgovarajućeg obeštećenja, uključujući sredstva potrebna za njegovu što potpuniju rehabilitaciju. U slučaju smrti žrtve akta torture, nasljednici prava te žrtve polažu pravo na obeštećenje. Ovdje je važno napomenuti i Rezoluciju o pravu na pravni lijek i reparaciju za žrtve teških kršenja osnovnih ljudskih prava zaštićenih međunarodnim  pravom  i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava. U toj Rezoluciji se navodi:

  „Države će, s obzirom na potraživanja od strane žrtava, izvršavati presude  domaćih sudova za naknadu štete/reparacije  presuđenu  pojedincima ili entitetima  koji su  pretrpili  štetu i nastojati provesti valjane strane sudske  presuda za naknadu štete u skladu s domaćim zakonima i međunarodnim pravnim obvezama.“ Nadalje, imamo i Rezoluciju UN-a koja se zove ”Odgovornost države za protupravne akte – povredu međunarodne obaveze, gdje se navodi:

  -Član 1- Svako  međunarodno protupravno djelovanje države podrazumijeva takođe i međunarodnu odgovornost te države. Član 31 – reparacija – stav1. Odgovorna država ima obavezu da u potpunosti izvrši naknadu reparacija uzrokovane  protupravnim aktima – povredu  međunarodnih obaveza i odredbi ovoga karaktera, uključujući i odredbe unutrašnjih zakona Republike Srbije i Republike Hrvatske.

  – Lijepo ste nam to objasnili, ali nam niste odgovori na ključno pitanje: Je li žrtvama rata moguće, odnosno gdje i kako ostvariti pravo na reparacije?
   
  – Možeš štetu naplatiti, i to je ključno. Pošto se radi o povredi Princestonskih principa i Univerzalne jurizdikcije najbolje mjesto na svijetu za tu vrstu procesa je pravosudni sistem SAD-a, odnosno Sud SAD-a za neki okrug, a ja predlažem u New Yorku, jer je taj sud vodio proces protiv Karadžića i ima obilje materijala i dokaza. Ne treba upadati u zamku u koju je upao Bakir Izetbegović. Na kraju krajeva i Izetbegovićev proces je bio samo prvi stadij da bi se došlo do potrebnih preduslova za zahtjevanje reperacija za žrtve, što bi trajalo od danas pa sljedečih 15-20 godina.

  – Nisu svi naši ljudi izbjegli samo u SAD, ima ih po cijelom svijetu.

  – Prvo da razjasnimo jednu stvar pravnog karaktera vezanu za SAD, a definisana je:
  Članom 3 stav 2 Ustava SAD-a koji glasi –„ Sudska vlast se prostire na sve slučajeve, po zakonu i pravičnosti, koji proističu iz ovog Ustava, zakona Sjedinjenih Država i ugovora zaključenih ili koji će se zaključiti po njihovom ovlašćenju, na sporove između dviju ili više država, između jedne države i građana neke druge države, između građana raznih država, između
  građana iste države koji polažu pravo na zemljište na osnovu koncesija dobijenih od drugih država, i između jedne države ili njenih građana i stranih država, građana ili podanika.
  Članom 6 stav 2 Ustava SAD-a koji glasi-„ Ovaj Ustav i oni zakoni Sjedinjenih Država koji će se ubuduće donositi, svi sklopljeni ugovori ili koji će biti sklopljeni u ime Sjedinjenih Država, vrhovni su zakon zemlje, a sudije u svakoj državi su obavezni da ih poštuju, čak i u slučaju da time dolaze u sukob u bilo čemu sa Ustavom ili zakonima ma koje države.“ Kao i unutrašnji zakoni SAD-a poznati kao i sljedeči američki zakoni: Obim odgovornosti, Zakon o zaštiti nedržavljana SAD kao i Zakon o zaštiti žrtava mučenja. Kada se sve sabere, sve žrtve ma gdje se nalazile i ma gdje da žive mogu pristupiti jednoj od dvije kolektivne tužbe koje su spremne – čekaju se sitni dokazi.

  Je li vam poznato da se Srbija i Hrvatska mogu pozvati na imunitet?

  – Kako da nije. Ali, postoji u američkom pravu zakon koji se zove The Foreign Sovereign Immunities Act-Akt o imunitetu stranih suverena/suvereniteta i jedan od članova toga zakona je kodificiran kao izuzetak od prava na imunitet stranih država.

  – Izjavili ste da se radi o iredentizmu.

  – Po svojoj definiciji Iredentizam je naziv za nacionalističke  pokrete i ideologije koje se zalažu za mijenjanje državnih granica kako bi etničke manjine koje žive na pojedinom prostoru došle pod vlast države gdje čine većinu.

  – Zar politika ”Herceg Bosne” i Republike Srpske potpirivana i potpomognuta iz matičnih država nije bila čisti Iredentizam?

  – To što su činili je opisano odredbama Rezolucije pod nazivom ”Odgovornost države za međunarodno protupravne akte”. Da bi ostvarili krajnji cilj prekršili  su sve norme Međunarodnog i javnog i humanitarnog prava, za što skuladno naprijed citiranim konvencijama moraju platiti reparacije.

  – Kada se može očekivati pokretanje postupaka?

  – Sada je sve spremno. Tužbe su napisane i u rukama su odličnih i svjetski priznatih advokata, a ne u mojim rukama. Ali, postoji čisto logistički problem da se angažuje što više osoba –žrtava koji treba da participiraju u procesu, jer se procesi pokreću zbog njih. Na koji način, advokati još nisu donijeli konačnu odluku, ali će biti uskoro objavljena.

  – Pretpostavljam da ste u toku događanja vezanih za reviziju presude pred Mđunarodnim sudom pravde u Hagu protiv Srbije i potpunog fijaska koji je uslijedio. Kako sve to zajedno gledate i komentarišete?

  –Svakako. Ja imao informacije od prije pet godina, da su Srbi još tada pitali Sud je li punomoć za njihovog agenta važi i za slučaj da Srbija pokrene reviziju. Također sam imao sve potrebno za reviziju, ali mi poslije informacije o odgovoru srpskom  agentu pogotovo , ni na kraj pameti nije bilo pomoći im ili dati neophodno potrebne dokaze . Bio bih saučesnik u fijasku, i na meni bi se sve slomilo. Dobili su Srbi  odgovor istovijetan kao i agent BiH. Srbi su dakle Imali odgovor, znali da će Ivanić učiniti sve da mu se status ne produži. Znali su i mudro, sa izuzetkom Dodika, čekali. Znao sam to, ali nisam htio da tu informaciju dam Bakiru Izetbegoviću, jer ne bi vjerovao. A da za njim trčim i molim da me sasluša nije mi bilo ni na kraj pameti.

  -Može li se desiti da u Srbiji i Hrvatskoj, odnosno njihovim, kako kažete iredentističkim bazama, kažu nećemo platiti, jer nemamo novac?

  – Advokat Anto Nobilo je potvrdio sve moje navode i tu se nema šta dalje pričati. Izgovor Srba ili Hrvata tipa: mi smo ”kokuzi” i ne možemo platiti ne prolaze. Platit ćeš teritorijom. Pogledajte kako je Njemačka platila reparacije Francuskoj poslije prvoga svjetskoga rata, Carska Rusija kad je trebala novac prodala je Aljasku Americi, Francuska je prodala Luizijanu Americi kad je bila pred bankrotom. Svi se sjećamo rečenice iz filma Maratonci trče posljednji krug: Nemaš pare – ode kuća.

  visoko.co.ba/24sata.info

  Komentari

  komentara

  Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.