Naslovnica Lokalne Teme Politika Intervju: Ish...

Intervju: Ishak Vehab Povjerenik u OO DF Visoko – Reorganizovat ćemo visočki DF u narednom periodu!

Nedavno je i visočki DF dobio svoje povjereništvo na čijem čelu se našao Ishak Vehab. Stupili smo u kontakt sa gospodinom Vehabom i 15.03.2017. godine obavili intervju koji možete u nastavku pročitati!

372
PODIJELI

Obzirom da niste bili kandidat ni na jednim izborima do sada javnost će sigurno zanimati vaš dosadašnji angažman u DF-u?

Moja priča u Demokratskoj fronti počinje u aprilu 2013. kada sam bio jedan od članova i osnivača  Inicijativnog odbora Demokratske fronte u Visokom. U naredne tri godine bio sam aktivni sudionik u radu stranke kroz više nivoa, počevši od konstituisanja prvog saziva OO DF Visoko, angažmana kroz radna tijela, savjete, organizaciju mladih i izborne štabove za izbore 2014. godine i 2016. godine, kandidaturu za Glavni odbor itd. Obzirom da je Stranka odlučila krenuti u smjeru podmlađivanja i restruktuiranja, a shodno mom dosadašnjem angažmanu, koji je ocijenjen pozitivnim,  imenovan  sam za predsjedavajućeg Povjereništva u Visokom .

 

Zašto je DF u Visokom na Lokalnim izborima dobio samo 634 glasa, odnosno jedva jednog vijećnika, iako je tadašnji odbor predviđao da će DF imati od 3 do 5 vijećnika?

Slažem se da su se neki naši pokazatelji pokazali nerealnim u procjenama za prethodne lokalne izbore. Tačno je da smo precijenili mogućnosti stranke, ali istovremeno i nerealno procijenili odnos i raspoloženje birača. Međutim, ne mogu se složiti da je naša procjena bila da će DF osvojiti 3 do 5 mandata. Naime, naše procjene su bile da će DF u Visokom osvojiti dva do tri vijećnička mandata. Ostvareni rezultat u Visokom, kao i u cijelom ZDK je definitivno loš, pa možda i razočaravajući, a takvim je ocijenjen na svim nivoima, od lokalnog do najvišeg nivoa u Stranci. Razloga je više i analize su tačno definisale slabosti,  zaključci iz analiza su odredili fokuse angažovanja u narednom periodu.  Međutim, iako se radilo o dosta manjem broju glasova nego što smo kao Stranka ostvarili na izborima 2014. godine kada je naša zastupnica Lejla Imamović-Jamaković ostvarila mandat u Skuštini ZDK, moram napomenuti da su ti  glasovi i dalje važni za nas i nemamo namjeru raditi ništa manje odgovorno nego što bismo to radili da smo osvojili i više mandata. U svakom slučaju nećemo razočarati stanovnike naše općine koji su nam ukazali povjerenje.

Koje aktivnosti će Općinsko povjereništvo poduzeti u narednom periodu?

Naša prioritetna aktivnost u narednom periodu će definitivno biti reorganizacija stranke, stranačkih tijela kao i reevidencija članstva i jačanje organizacije od lokalnih prema višim nivoima. U skladu sa odlukom o imenovanju gradskih/općinskih  povjereništava na području ZDK mandat predsjedavajućih i članova povjereništava trajat će do uspostave regionalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih odbora u skladu sa Statutom DF-a. Osnovni zadatak imenovanih povjereništava je da poštujući smjernice i instrukcije nadležnih organa Demokratske fronte obezbijede uslove za provođenje unutarstranačkih izbora koji bi uslijedili najkasnije 3 mjeseca nakon konstituisanja povjereništva. Naravno, pored rada na unutrašnjoj reorganizaciji, aktivno ćemo raditi na izradi programa aktivnosti koji će biti usmjeren na jačanje i povezivanje sa građanstvom općine Visoko što bi u konačnici rezultiralo izradom inicijativa od opće koristi, koje bi putem naših zastupnika u Općinskom vijeću Visoko i Skupštini ZDK, kao i Domu naroda, pokušali realizovati.

 

Da li će DF ostati pozicija u Visokom?

DF će ostati pozicija u radu Općinskog vijeća Visoko sve dok se aktivnosti i odluke koje budu donošene i provođene ne budu kosili sa planom, programom i Statutom Demokratske fronte, što je u skladu sa dobijenim smjernicama od Centrale. DF bi i u situaciji da je opozicija, bila konstruktivna opozicija i sigurno ne bi, niti će podržati ijednu odluku koja bi štetila lokalnoj zajednici i njenim stanovnicima, niti će biti protiv odluka koje se ocijene pozitivnima u kontekstu prethodnog.

 

Kakvi su odnosi između povjereništava SDP-a i DF-a?

Demokratska fronta je opredijeljena za njegovanje korektnih odnosa sa svim strankama građanske orijentacije. Konačno DF čvrsto zagovara formiranje građanskog bloka koji bi na bazi platforme koja bi podrazumijevala konsenzusom prihvaćene principe djelovanja, zajednički izašao na opće izbore 2018.godine. Naravno to bi shodno navedenom bila neka vrsta predizborne koalicije, ali gdje bi i DF i sve druge stranke, koje se uključe, na izborima zadržale i sačuvale sopstveni identitet, što konkretno znači odvojene liste.  Dakle i odnosi u Visokom se grade i gradit će se u okviru sveobuhvatnog projekta formiranja građanskog bloka i jačanja ljevice. U svakom slučaju, obzirom da se radi o ideološki sličnim strankama, cijenim i mišljenja sam da će se ta aktivnost sa najmanje turbulencija odvijati upravo sa SDP-om. Za uspjeh kompletne zamisli koja, kao epilog, treba da ima pobjedu građanskog bloka na predstojećim izborima veoma je bitno eliminisati sve forme sujete, snažiti  međusobno uvažavanje i  razvijati povjerenje na principima jednake važnosti.

Da li će DF podržati inicijativu Dejana Šćepanovića vezanu za prenos sjednica Općinskog vijeća na RTV Visoko?

Obzirom da konstituirajuća sjednica Povjereništva DF-a još treba da se održi, i da se zauzmu stavovi i definišu konkretni programski koraci u narednom periodu, stavovi oko tog ali i drugih pitanja i inicijativa o kojima nas izvještava naš vijećnik gdin. Mehmedagić Nedžad tek treba da budu predmetom zajedničkog odlučivanja. Konačno, ako postoji Poslovnik općinskog vijeća, a postoji, ako definiše, tu oblast, a definiše, DF je legalistička stranka i zalagat će se za poštivanje Poslovnika. O eventualnim izmjenama Poslovnika, po tom ili nekom drugom pitanju nužno je to raditi u skladu sa propisanim procedurama.

Šta vi mislite o inicijativi jedinog DF-ovog vijećnika o neprenošenju sjednica Općinskog vijeća?

Incijativa je bila usmjerena ka cilju da se govornica općinskog vijeća prestane koristiti za stranački populizam i samopromociju pojedinih vijećnika. Demokratska fronta nije samo opredijeljena, nego će se i boriti za transparentnost, ali transparentnost ideja,  programa, investicija, transparentnost rada općinskog vijeća, transparentnost utroška sredstava,  nikako za samoreklamu i ubiranje sitnih stranačkih poena posredstvom kamera RTV Visoko.

Da li se u visočkom DF-u dešava osipanje članova kao što se to dešava u sarajevskim organizacijama?

Direktan odgovor na Vaše pitanje je da ćemo o  navodnom osipanju članstva moći ćemo dati tek nakon  reevidencije članstava koja će se realizovati u narednih 30 dana. Revizija, odnosno reevidencija će pokazati ima li osipanja i koji su eventualni preovladavajući razlozi za to. Međutim, obzirom na činjenicu da naša  politička scena još uvijek nije profilisana za očekivati je da će se dešavati, a i dešavaju se prelasci, promjene stranačkih dresova i slično. DF je relativno mlada stranka, egzistira nepuna dva izborna ciklusa. Bilo je za očekivati da će i DF morati preboliti bolesti na koje  nisu bile imune ni sve druge stranke. U kontekstu toga prisutni su i pokušaji zamjene teza i  prenošenja fokusa, jer više se priča i piše o nekoliko vijećnika DF koji su isključeni iz stranke zbog nepoštivanja stranačkih stavova, nego što se piše o istim stiuacijama u državnom parlamentu, a koji su evidentno prisutni. Ispoljene negativnosti ne mogu se definisati kao osipanje članstava, radi se o klasičnim izdajama pojedinaca koji su pod zastavom DF i sa identitetom DF ušli u OV, a onda izdali i glasače i stranačke kolege i kolege sa sa lista, te se zarad ličnog interesa priklonili drugoj opciji. Želim napomenuti i to da je tako nešto bilo jedino moguće napraviti u DF, jer opšte je poznato da DF pitanje lojalnosti stranci kandidata na listama, nije osiguravala potpisivanjem izjava i mjenica. Kod nas su ipak ljudske osobine u prvom planu, a neka svako nosi svoj teret.

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.