Naslovnica ZDK Politika Kako i na šta...

Kako i na šta će se odraziti neusvajanje budžeta u Zenici

83
PODIJELI

Sredstva budžeta koriste se za finansiranje poslova, funkcija i programa organa Grada, kao i drugih korisnika budžeta u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje, te prava primalaca sredstava budžeta utvrđenih zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

Račun prihoda i rashoda budžeta Grada Zenice sastoji se od:
1) PRIHODA
– poreza koji su utvrđeni zakonom,
– neporeznih prihoda kao što su prihodi od poduzetništva i imovine,
– administrativne i sudske naknade i takse i novčane kazne,
– prihoda ostvarenih obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova budžetskih korisnika na tržištu.

2) RASHODA
– za zaposlene, kao što su tekući izdaci za plaće, naknade, izdaci za materijal i usluge,
– tekući transferi i plaćanje kamata,
– za subvencije, pomoći i naknade,
– kapitalni transferi.

Ako se budžet ne usvoji za narednu godinu do 31. decembra, onda se može usvojiti privremeno finansiranje koje će trajati najduže do tri mjeseca, odnosno do 31. marta. U slučaju da se i do tada ne usvoji budžet, neće se moći realizovati rashodi u bilo koju svrhu, osim otplate zajmova, sve dok se budžet ne usvoji.

Znači, od ponedjeljka Grad Zenica neće moći izvršiti bilo kakvu isplatu osim za otplatu zajmova.

Nakon posljednje sjednice nije poznato kada će ista biti nastavljena koja je prekinuta zbog nedostatka kvoruma jer su istu napustili vijećnici stranaka SDA, Snaga centra i ASDA.

visoko.co.ba/Zenit.ba

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.