Naslovnica Lokalne Teme Politika Najave: 7. sj...

Najave: 7. sjednica Općinskog vijeća Visoko

304
PODIJELI

Za sutra (21.04.) zakazana je 7. sjednica Općinskog vijeća Visoko u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati. Dnevni red ove sjednice izgleda ovako:

1.Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Visoko

  1. 2. Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Visoko za 2016. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

  1. 3. Izvještaj o radu javnih ustanova u 2016. godini,sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2017. godinu

– Izvještaj o radu upravnih odbora javnih ustanova  u 2016. godini

JU “Dom zdravlja” Visoko,

JU “Gradska biblioteka” Visoko,

JU “Zavičajni muzej” Visoko,

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,

JU “Centar za kulturu i edukaciju” Visoko,

JU “Centar za socijalni rad” Visoko,

JU “KSC Mladost” Visoko.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice, predsjednici upravnih i nadzornih odbora i direktori javnih ustanova

  1. 4. Izvještaj o radu Zdravstvenogsavjeta općine Visoko

      IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

  1. 5. Informacija o socijalnom stanju stanovništva na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice u saradnji sa JU “Centar za socijalni rad” Visoko

  1. 6. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti

– Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o kupovini parcele k.č.br. 858/3 KO Goduša, u svrhu izgradnje rezervoara mjesnog vodovoda „Kučetine“ u MZ Goduša

– Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o uspostavi prava služnosti puta na k.č.br. 1433 i k.č.br. 1434 KO Visoko u korist k.č.br. 1221 KO Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

  1. 7. Vijećnička pitanja i inicijative

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, s.r.

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.