Naslovnica ZDK Politika U četvrtak 5....

U četvrtak 5. sjednica OV Maglaj: Na dnevnom redu 22 tačke

76
PODIJELI

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 4. sjednice Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 28.03.2017. godine, sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za četvrtak, 06.04.2017. godine sa početkom u 9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem: Verifikaciju Zapisnika sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluka o Poslovnim zonama:
a) Odluka o osnivanju poslovne zone “Misurići”;
b) Odluka o osnivanju Poslovne zone “Liješnica”;
c) Odluka o osnivanju Poslovne zone “Novi Šeher”;

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju namjene prostora za bušeni bunar EB-1 na prostoru Regulacionog plana Kosova;

3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu i sanitarno-higijenskim mjerama na općini Maglaj;

4. Rješenje o imenovanju Komisije za promet i procjenu vrijednosti nekretnina;

5. Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje poreza na imovinu, naslijeđe i poklon;

6. Odluka o pijacama;
a) Nacrt Odluke o upravljanju, uređivanja i održavanja gradske pijace;
b) Nacrt Odluke o upravljanju, uređivanju i održavanju pijace rabljene robe i druge robe;

7. Nacrt Program poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2017. godinu;

8. Nacrt Programa utroška sredstava – poticaja u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2017. godinu;

9. Izvještaj o izvršenju budžeta/proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 31.12.2016. godine;

10. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna budžeta/proračuna Općine Maglaj za 2016. godinu;

11. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020 godina za 2016. godinu;

12. Akcioni plan implementacije Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020 godina za 2017. godinu;

13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Nacrta Odluke o građevinskom zemljištu na općini Maglaj;

14. Prijedlog Odluka o pokretanju aktivnosti za izradu Nacrta Odluke o privremenom korištenju javnih površina;

15. Nacrt Odluke o kućnom redu, upravljanju, održavanju i korištenju stambenih i stambeno-poslovnih objekata;

16.
a) Izvještaji o radu Javnih preduzeća za 2016. godinu;
– Komunalnog javnog društva Maglaj,
– JP Veterinarska stanica Maglaj
b) Program rada Javnih preduzeća za 2017. godinu;
– Komunalnog javnog društva Maglaj,
– JP Veterinarska stanica Maglaj

17.
a) Izvještaji o radu JU za 2016. godinu;
– JU Centar za socijalni rad;
– JU Dom kulture «Edhem Mulabdić»;
– JU Narodna apoteka;
– JU Dom zdravlja;
– JU Opća biblioteka;
– JU Dječiji vrtić.
b) Programi rada JU za 2017. godinu;
– JU Centar za socijalni rad;
– JU Dom kulture «Edhem Mulabdić»;
– JU Narodna apoteka;
– JU Opća biblioteka;
– JU Dječiji vrtić.

18. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje Upravni odbor JU «Dječiji vrtić»;

19. Odluka o razrješenju predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora;

20. Odluka o pokretanju procedure izbora i imenovanja u reguliranim tijelima općine Maglaj;

21. Informacije o javnom redu i miru, bezbjednosti saobraćaja i kriminalitetu na području općine Maglaj za period 1.1. – 31.12.2016. godine;

22. Informacija o konstituisanju Komisija kao stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;

– Brifing Općinskog načelnika o aktuelnostima između dvije sjednice.

Vijećnička pitanja i inicijative

PREDSJEDAVAJUĆA OV,
Svjetlana Zamboni

maglaj.net/visoko.co.ba

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.