35 miliona eura zaduženja za dionicu Prve transferzale

92

Vlada Federacije podržala je inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj osigura 35 miliona eura za izgradnju Prve transverzale, dionica II, Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj. Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om, a krajnji dužnik po ovom zaduženju je Kanton Sarajevo.

MARKETING

Komentari

komentara