40. Visočki likovni susreti

212

U Galeriji Likum ’76 u Visokom bit će uprilično otvaranje izložbe 40. Visočki likovni susreti. Otvaranje izložbe je 08.09.2017.godine u 19.30 sati.

MARKETING

Komentari

komentara