Raskida se ugovor o prodaji IP “Krivaja” Zavidovići zbog nepoštivanja preuzetih obaveza od strane kupca

1824

Odbor povjerilaca IP”Krivaja” d.o.o Zavidovići u stečaju dao je saglasnost stečajnom upravniku da pristupi pokretanju pravnih radnji za raskid kupoprodajnog ugovora sa kupcima “Makro drvo” d.o.o Žepče kojeg zastupa Marić Vinko, “Prograd” d.o.o Žepče kojeg zastupa Badnjar Kasim i “Fedis” d.o.o Zavidovići koje zastupa prokurist Muhamed Šibonjić zbog neispunjavanja odredbi iz kupoprodajnog ugovora.

MARKETING

Kupci prije svega nisu ispoštavali preuzete obaveze vezane za reprogramiranje kredita vezanih za Razvojnu banku i Krivaju Mobel. Uz sve to nije ispoštovana ni obaveza održavanja najmanje 800 zaposlenih za sve vrijeme trajanja otplate kredita, a prekršena je i odredba po kojoj se Društvo dodatno zadužilo kod jedne komercijalne banke, a da pri tome nije obavijestilo Razvojnu banku.

jp krivaja, zapisnik 22Iz navedenog se jano vidi da Krivaja Mobel ne izvršava preuzete obaveze i zbog toga se pristupilo raskidu ugovora.

Komentari

komentara