Meldina Ugarak (SBB): “Podnosim inicijativu za izmjenama i dopunama Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa”

3251

Moja Inicijativa ima za cilj primarno da zaštiti interesa uposlenika u javnim ustanovama koji žive i rade u Ze-do kantonu, podnosim inicijativu za izmjenama i dopunama Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona  Broj: 10-38-11352-1/15. od 02.11.2015. godine sa rokom izvršenja i primjene sa početkm ljetnih konkursnih procedura u školskoj 2016/17. g.,

MARKETING

Odluka Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo od prije nekoliko dana o tome da se škola u prirodi ubuduće može izvoditi samo u granicama ovog Kantona, kao i izmjene i dopune nekih drugih Pravilnika, najnoviji su primjer koliko Skupština i Vlada ovog Kantona vode računa primarno o zaštiti interesa škola kao i njihovih uposlenika koji žive i rade u ovom Kantonu,  posebno ako se radi o Pravilniku koji sadrži Kriterije za prijem zaposlenika u radni odnos u javnim ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području ovog Kantona.

Ministarstvo obrazovanja Ze-do kantona također ima Kriterije o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona, ali one koji uposlenike koji žive u Ze-do kantonu sa stalnim mjestom prebivališta, stavljaju u školama u jedan podređeni, diskriminirajući položaj, što govori sve veći broj kandidata ne samo iz Kantona Sarajevo, već i sa Tuzlanskog Kantona posebno, koji se odlučuju prijaviti na konkursne procedure u školama Ze-do kantona jer su im trenutno postavljenim Kriterijima omogućene značajne prednosti za zasnivanje radnog odnosa u istim, dok za to vrijeme sve veći broj trenutnih VŠS i VSS kadrova sa stalnim mjestom boravka u Ze-do kantonu gubi posao i biva primorana popunjavati evidenciju Službe za zapošljavanje.

Ovome u prilog najviše ide broj mogućih bodova koji uposlenici u školama Ze-do mogu ostvariti u toku konkursne procedure po pojedinim kriterijima koji se boduju, a to su u većini kantona uglavnom isti/ili slični kriteriji za koje kandidati dobivaju različit broj bodova: stručna sprema, stručni ispit, radni staž, vrijeme provedeno na birou, stručna zvanja, uspjeh tokom školovanja, te intervju kojim se vrši provjera radnih i stručnih sposobnosti kandidata. Ilustracije radi, tako npr. broj bodova koje kandidati mogu osvojiti na intervjuu kojeg provodi tročlana komisija u Ze-do je maksimalno 3 boda, u Tuzlanskom kojeg također provodi tročlana komisija je 9 bodova, a u Kantonu Sarajevo maksimalno je 24 boda od tročlane komisije. Osim toga, Kriterijima u Ze-do ne boduju se radni staž koji odgovara stručnoj spremi i profilu već samo radni staž u ustanovama obrazovanja, ne boduju se radni staž izvan ustanova obrazovanja također nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom niti radni staž izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom, niti se dobijaju bodovi u ustanovi u kojoj je kandidat već imao zasnovan radni odnos što nije slučaj sa navedenim Kantonima. Trenutni Kriterij u Ze-do u odnosu na druge kantone kandidate koji konkurišu za posao u ustanovi ne boduje po osnovu stručnog zvanja relevantnog za obavljanje posla na koji konkuriše i koje je stekao u skladu sa zakonom.

Posljednjim izmjenama i dopunama ovog Kriterija koje su se desile u novembru prošle godine preračunava se nepuna radna norma kao puna što dodatno komplicira odredbe ovog Pravilnika. Naravno, ovo su samo neka od otvorenih pitanja iz Kriterija, ali dovoljno argumentacije da se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona uz punu podrušku Sindikata temeljitije pozabavi izmjenama i dopunama ovog Kriterija kako bi uposlenici u školama Ze-do, kao i kandidati koji su stekli odgovarajuću stručnu spremu, a sa stalnim mjestom prebivališta na području ovog kantona, što efikasnije ostvarivali svoja prava kojim ih se neće stavljati u diskriminirajući položaj prilikom zapošljavanja jer je ovako uređenim Kriterijima praktično nemoguće zadržati postojeće kadrove o čemu najbolje znaju direktori u školama Ze-do kantona sa kojima je Ministar nedavno imao tematsku sjednicu.

Prilog:

  1. Kriteriji o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona

Izvor: http://zdk.ba/ministarstva/item/download/1746_c87a828c8912c13e489735a8413995ba

  1. Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, Broj: 11-02-550/13 od 11. januara 2013. godine

Izvor:

http://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/Pravilnik%20sa%20kriterijem%20za%20prijem%20zaposlenika%20u%20pred%C5%A1kolskim%20ustanovama%2C%20osnovnim%20i%20srednjim%20%C5%A1kolama%20kao%20javnim%20ustanovama%20KS.doc

 

Komentari

komentara