Adnan Handžić je novi v.d direktor JP Visoko Ekoenergija nakon presude Kantonalnog suda o nelegalnosti ranijeg konkursa

4175

Nakon što je Kantonalni sud u Zenici uvažio žalbu tužitelja Mataradžija Abdulaha u predmetu ispitivanja zakonitosti imenovanja direktora JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. i preinačio presudu Općinskog suda u Visokom te presudom proglasio nezakonitim Odluku o izboru i imenovanju direktora od 14.12.2017. godine Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća prošle sedmice imenovao je Adnana Handžića na mjesto v.d direktora do konačnog završetka provođenja sudske presude.

MARKETING

Prema ovoj presudi jasno stoji da novi konkurs nije potreban nego se imenovanje novog direktora nastavlja prema pravilima iz starog konkursa te bi analogno tome prema ovoj presudi na mjesto novog direktora trebalo imenovati Abdulaha Mataradžiju.

Inače aktuelni Nadzorni odbor čine Edina Ferizović, Nađa Brkić i Almir Osmanović.

Podsjećamo, presudom od 5.9.2019. godine Kantonalni sud je potvrdio kako je Muhamed Husić imenovan nezakonito na mjesto direkora, jer nije ispunjavao konkursom propisane uvjete.

Vrijeme je da za nesavjestan rad u službama i općenito u javnom sektoru u Visokom pojedinci počnu i krivično odgovarati.

Komentari

komentara