dr.Alen Omanović v.d direktora JU “Dom zdravlja” Visoko

4975

Odlukom Upravnog odbora vršilac dužnosti direktora JU “Dom zdravlja” Visoko, a nakon neopozive ostavke dr.Senada Karavdića je dr.Alen Omanović specijalista porodične medicine, trenutno zaposlen u ambulantu porodične medicine Poriječani.

MARKETING

Kako saznaje Visoko.co.ba primopredaja dužnosti bi trebala biti izvršena  29.01.2018.godine.

Komentari

komentara