Analiza / ASDA na izborima prije četiri godine: Tri vijećnika i 2.594 osvojena glasa

308

ASDA je prije četiri godine osvojila ukupno 2.594 glasa ili12,42% od ukupnog broja važećih glasačkih listića, a što je bilo dovoljno za tri mandata u Općinskom vijeću.

MARKETING

Mandate su osvojili Elvedin Šabanović – 774 (29,84%), Dario Pekić – 591 (22,78%) i Mirza Bukić – 578 (22,28%). Nedugo nakon implementacije izbora došlo je do raspada sistema u OO ASDA, kao i u nekim drugim strankama pojedinci su rukovođeni sitnim vlastitim interesom priklonili se koaliciji na vlasti i zauzvrat dobili radna mjesta u javnom sektoru, a kasnije je još jedan vijećnik odlučio na nastupi samostalno pa je stranka izgubila i Klub vijećnika, s tim da je “pragmatična” Nezavisna lista kao u slučaju BPS-a i DF-a odmah reagovala i posudila jednog svog vijećnika (Akif Ohran) koji je pridodat Dariju Pekiću koji će nakon Općih izbora dvije godine kasnije postati ministar MUP-a ZDK, a svoje mjesto u Gradskom vijeću ustupiti narednoj sa liste Jasmini Kecan koja je osvojila 486 glasova. U međuvremenu i Elvedin Šabanović i Mirza Bukić nastupaju kao nezavisni vijećnici sa drugačijim pogledima na radi i odluke koalicije na vlasti.

Po izbornim jedinicama ASDA u Visokom izgleda ovako:

Arnautovići – 59 glasova

Buci I – 28

Centar I – 56

Centar II – 24

Buzići – 48

B.Mahala – 186

Dobrinje – 34

Goduša – 32

Uvorići – 41

Mali Trnovci – 16

Gračanica – 80

Kološići – 55

Kralupi – 27

Liješeva – 31

Donje Moštre – 70

Hlapčevići – 107

Šareni Hanovi – 25

Luke I – 39

Luke II – 39

Novo Naselje – 63

Orašac – 33

Radinovići + Okolišće – 91

Gornje Rosulje – 33

Zagornica – 182

Podvinci – 17

Šošnje – 9

Tujlići – 72

Maurovići – 115

Donje Rosulje – 36

Hadžijina Voda – 30

Gornje Rosulje II – 42

Stari Grad+Novo Brdo – 29

Stari Grad+Kraljevac – 36

Stari Grad+Sebilj – 39

Podvisoki – 35

T.Polje – 40

Tušnjići – 7

Vratnica – 12

Donja Zimča – 68

Gornje Moštre – 129

Željeznička Stanica – 31

Kula Banjer – 30

Srhinje – 30

Gornja Zimča – 21

Čekrekčije – 31

Grajani – 7

Gračanica II – 29

Buci II – 32

Poriječani – 156

T.Polje II – 67

Centar III – 29

Goduša II – 9

ASDA je imala i svog kandidata za načelnika, to je bio Refik Kurgaš koji je osvojio 1.663 glasa ili 7,63% te tako od četiri kandidata završio na trećem mjestu. Prema statistici po izbornim mjestima možemo vidjeti da je ASDA najviše glasova dobila u B.Mahali -186, dok su najmanje glasova dobili u izbornim jedinicama Grajani i Tušnjići po 7 glasova.

 

Komentari

komentara