Naslovnica Lokalne Teme Politika Analiza: Nare...

Analiza: Narednog vikenda 33. sjednica Općinskog vijeća Visoko

461

U Velikoj sali Općine Visoko u subotu 21. 11. 2015. godine bit će održana sjednica Općinskog Vijeća Visoko, na kojoj će se raspravljati o nizu tačaka koje ćemo analizirati u nastavku. Ovo je 33. po redu sjednica OV Visoko, a posebna zanimljivost ove je što je jedna od onih u posljednjoj godini prije lokalnih izbora na kojima se svi vijećnici trude, jeftino ili kvalitetno potkrijepljeno, zaraditi političke poene za skoriju budućnost.

Samo za naše čitaoce, kao i uvijek, u nastavku ćemo analizirati Dnevni red ove sjednice, koja će biti održana narednog vikenda.

DNEVNI REDOM

 1. Izvod iz zapisnika sa 31. i 32. sjednice Općinskog vijeća Visoko
 2. Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističkog projekta “Centar” Visoko
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog odluke o provođenju Urbanističkog projekta “Centar” Visoko
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi urbanističkog plana za urbano područje općinskog Centra Visoko za period 2013 – 2023. godina
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje za realizaciju projekta “Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre”
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
 1. Nacrt Strategije razvoja općine Visoko za period 2015-2021.godina
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
 1. Nacrt Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
 1. Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
 1. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2016. godinu
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća
 1. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva na području općine Visoko, sa prijedlogom mjera
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
 1. Vijećnička pitanja i inicijative

Jedan od prijedloga odluka je svakako odluka o urbanitičkom planu “Centar”. O tom planu se već nekoliko mjeseci unaprijed vodi rasparava i sigurno će biti interesantna rasprava i na samoj sjednici jer ćemo vidjeti ponovo ko je pozicija, a ko opozicija, jer na prošloj sjednici neki od vijećnika nisu do kraja izrekli svoj stav neglasanjem ili odsustvom. Tačka pod rednim probjem 2 i rednim brojem 3 će se svakako nasloniti na tačku broj jedan i ako Odluka iz 1. tačke dnevnog reda ne bude usvojena, sljedeće dvije odluke će biti manje bitne.

Na 5. tački dnevnog reda bismo trebali gledati samo uvod u konačnu raspravu o zaduživanju općine za gradnju vodovoda o kojem ćemo svakako pisati i dalje. U ovom trenutnku čak ni vijećnicima nije jasno da li je ovo davanje konačne saglasnosti jer još uvijek nije usvojen projekat kojei prate mnoge kontraverze. Napominjemo da je do sad već usvojena odluka kojom Vijeće prihvata zaduženje kod jednog od arapskih razvojnih fonova. Predpostavljamo da bi Vijeće ovom odlukom derogiralo svoju staru odluku. O ovom pitanju smo razgovarali i sa stručnjacima za pitanja vodosnadbijevanja koji su rekli da je projekat koji je općina preliminarno ponudila smješan i da nije u skladu sa stvarnim mogućnostima izvorišta na Vrutku.

Takođe, 7. tačka subotnjeg zasjedanja će biti donijeti mnogo više pitanja nego odgovora, radi se o davanju saglasnosti na Nacrt budžeta za sljedeću godinu. Nacrt iako bude usvojen, napominjemo da u konačnoj formi mora doći na Vijeće da bi konačan obilk budžeta bio potvrđen. Ono što je interesantno je da Nacrt ove godine predviđa prihode od oko 14 250 000 KM, uz napomenu da u ovu cifru neće ući kredit o kome će se raspravljati prethodno na istoj sjednici jer se kreditom neće zadužiti Općina ne JKP “Visoko” koji je u vlasništu Općine. Uz ovaj budžet je dostavljeno i izvršenje budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine, pa tako možemo vidjeti i neproporcije u izvršenju istog, npr. davanje stipendija nadarenim studentima gdje planirano 20 hiljada KM, a nije uplaćena niti 1 KM. Ono što upada u oči jeste i povećanje od 100 hiljada KM za odvoz smeća na Mošćanicu, po dva osnova u sljedećoj godini se planira utrošiti 600 hiljada KM za odvoz smeća, što će nadamo se aktualizirati i pitanje održivosti ovakovog sistema odvoza smeća. Takođe za 17 hiljada KM je povećana i subencija za JU Centar za kulturu i edukaciju što je vjerovatno cijena održavanja novog Kulturnog centra u Prijekom. Ovo su samo neke od promjena u Nacrtu budžeta za 2016. godinu u odnosu ovogodišnji budžet i očekujemo da će ove promjene ali i mnoge druge koje nismo ovdje naveli biti prodiskutovane i objašnjene na samoj sjednici.

 

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.