Bartolomej Stanković: Žao mi je što ovom prilikom moram obavijestiti cjelokupnu visočku javnost da se gasi muzički festival Dani Avde Smailovića

1736

Poštovani,

MARKETING

izuzetno mi je žao što ovom prilikom moram obavijestiti cjelokupnu visočku javnost da se gasi muzički festival Dani Avde Smailovića. Primivši u ponedjeljak 18. aprila pismo, koje su poslale kćerke kompozitora Avde Smailovića, shvatio sam da ta strana porodice Smailović nema pozitivno stajalište prema visočkoj manifestaciji Dani Avde Smailovića, što se potvrdilo i u kasnijem telefonskom razgovoru. Iako je moja namjera, kao idejnog tvorca i osnivača ovog muzičkog festivala bila u potpunosti pozitivna, s ciljem afirmacije Visokog kao grada kulture, kompozitora Avde Smailovića i njegovog stvaralačkog opusa – ocijenjeno je od strane kompozitorovih kćerki kao povreda njihovih prava kao i vlastita samopromocija. Obavještavam da su sporni detalji kao što su: potpis kompozitora Avde Smailovića, naziv Musica ad hominem, portret Avde Smailovića, pronađeni audio zapisi, kao i sakupljene partiture UKLONJENE i nisu više dostupne javnosti, kao i web i facebook stranica festivala, soundcloud i youtube kanal kao i sporni sadržaj na tim servisima. Njihove navode da se u priređenoj biografiji nalazi mnoštvo pogrešnih podataka, upućujem na literaturu iz koje sam sastavio biografiju i spisak djela, a to su: Historija muzike u Bosni i Hercegovini, autora prof.dr. Ivana Čavlovića; Historija muzike, autora dr.Zije Kučukalića; kao i autorska programna knjižica sa biografijom i djelima samog kompozitora Avde Smailovića.

Želim istaknuti i činjenicu da navode o pogrešnim biografskim podacima, nisu potkrijepile tačnim biografskim podacima i dale svima nama na uvid koje su to informacije tačne, a koje netačne, pa tako bh.javnost danas nakon 32 godine od smrti kompozitora Avde Smailovića – nema prilike da na jednom mjestu može saznati kompletnu biografiju i kompletan spisak djela, a to je bio jedan od ciljeva manifestacije Dani Avde Smailovića. Isto tako kao i sporno prikupljanje i kopiranje notnih zapisa, koji se više ne izdaju i izdavač više ne postoji, a cilj je bio da u Zavičajnoj zbirci Gradske biblioteke u Visokom na jednom mjestu budu sva djela kompozitora Avde Smailovića i da ista budu dostupna za muzičke umjetnike koji bi djela interpretirali kako na festivalu Dani Avde Smailovića, tako i u cijelom svijetu.

Suvišno je dalje polemizirati o tome koji su sve ciljevi bili ove manifestacije i uspoređivati ih sa zahtjevima kćerki i sina kompozitora Avde Smailovića, između ostalog i problematiziranje zašto je Avdo Smailović kompozitor, zašto nije prof.mr. Avdo Smailović. Titule su prolazne, a ljudi kakav je bio visočki kompozitor Avdo Smailović su vječni!

Posebno želim istaknuti svoju zahvalu za iskrenu podršku u radu festivala od strane visočke porodice kako Smailović tako i Smajlović. Braća Avde Smailovića, gospoda Mustafa, Ibrahim, Taib i Naib, gospodin Nedžad Smajlović, gospođa Amra Ohran kao i unuk Avde Smailovića gospodin Albin Smajlović iz Žepča pružili su ogromnu podršku u realizaciji ove manifestacije.

Zahvaljujem i svim visočanima, svim visočkim privrednicima i medijima, kao i Općini Visoko na čelu s načelnicom gospođom Amrom Babić, na ukazanom povjerenju i podršci u realizaciji muzičkog festivala Dani Avde Smailovića 2015. kao i u pripremama za naredni festival, ali i mnogobrojne druge ideje i planove koji su za cilj imali očuvanje autentične slike, djela i lika kompozitora Avde Smailovića.

Iako su kompozitorova djeca svojim problematiziranjem i pozivanjem na pravnu pomoć (tužbom) udaljili i u potpunosti uklonili moj angažman u istraživanju, pripremanju i realizaciji manifestacije Dani Avde Smailovića koja se gasi i nestaje s današnjim danom, nisu i neće moći pokolebati me da i dalje neumorno radim na svom doprinosu kulturnom životu svog rodnog grada Visokog, a naravno i šire.

S toga, obavještavam sve medije i visočku javnost da iako je ugašen festival pod nazivom Dani Avde Smailovića, zacrtane programske cjeline će biti realizirane u saradnji sa JU „Centar za kulturu i edukaciju“ i to od 09. do 11. maja u Kulturnom centru Altindag-Visoko u Prijekom, a na trodnevnom programu naći će se koncert „Muzika Islama“, interaktivno predavanje „Goduška frula“ te koncert „Učenik i učitelj“, a o detaljima i učesnicima cjelokupnog programa, blagovremeno ću obavijestiti sve medije i visočku javnost.

Hvala na razumijevanju!

S poštovanjem,

Bartolomej Stanković

Komentari

komentara