Svjetski dan borbe protiv AIDS-a se obilježava svake godine 1. decembra. Ovaj dan obilježava početak godišnje kampanje koja ima za cilj da se dobije podrška javnosti i razviju programi za prevenciju širenja HIV infekcije, kao i da se obezbjedi edukacija i promoviše podizanje svijesti o problemima u vezi sa HIV/AIDS-om.

Ovaj dan je prvi put obilježavan 1988 godine, nakon održavanja svjetskog samita ministara zdravlja, sa kojeg je upućen poziv za duhom socijalne tolerancije i unaprijenenja razmjene informacija o HIV/AIDS-u. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a je posvećen jačanju globalnih napora suočavanja sa izazovima AIDS pandemije

Jedan od načina solidaliziranja s ljudima inficiranim i oboljelim od AIDS-a je isticanje crvene trake, simbola podrške kojeg je 1991. godine osmislio slikar Frank Moore. Budući da crvena boja simbolizira i ljubav i krv, a značenje isticanja trake potporu, nastala je crvena traka kao autorski nezaštićeni rad koji će se koristiti kao sredstvo podizanja svijesti diljem svijeta

Poput samog HIV/AIDS-a stigma i predrasude vezane uz njih su globalni problem i stalni su pratitelji te epidemije. Izazivaju ih razne pojave kao što su nedostatak razumijevanja bolesti, mitovi o prijenosu virusa, društveni strahovi u vezi sa seksualnošću, neodgovorno medijsko praćenje epidemije, činjenica da je AIDS neizlječiv, strahovi povezani sa smrću itd.

Bosna i Hercegovina spada u zemlje s najnižom stopom oboljelih od HIV/AIDS-a zahvaljujući, između ostalog, i rezultatima postignutim u okviru ovog projekta koji je realiziran uz podršku Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

U periodu 2006. do 2015. godine obnovljena su, opremljena i u funkciju stavljena 22 centra za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST), gdje je testirano 64.503 ljudi, podržano je pet infektivnih klinika, 16 centara za detoksikaciju i pružanje zamjenske terapije te 11 drop in centara.

U program podrške uključeno je 1.225 korisnika droga, a kao krajnji rezultat projekta, Vijeće ministara je usvojilo Strategije za odgovor na HIV/AIDS u BiH od 2011. do 2016. godine.

Komentari

komentara