Blidinje By Kenan Pašić (VIDEO)

707

Park prirode Blidinje se nalazi u Hercegovini u području visokog gorja središnjih Dinarida, i obuhvaća područje planinskih masiva Čvrsnice i Vrana. Administrativno je u sastavu općina Posušje, Tomislavgrad, Prozor-Rama, Jablanica te grada Mostara. Zbog geomorfoloških osobina, bogatstva biljnog i životinjskog svijeta te prekrasnih krajobraza na dan 30. marta 1995. godine Blidinje je proglašeno parkom prirode.

MARKETING

U jedinstvenom prirodnom arealu koji sadrži mnoge endemske vrste biljnog i životinjskog svijeta do danas je evidentirano oko 1500 biljnih vrsta, od čega više od 200 endemskih, subendemskih i reliktnih vrsta. U parku se nalazi najveće stanište endemskog bjelokorog bora munike.

Visočanin Kenan Pašić u decembru prošle godine za vrijeme dvodnevnog boravka na Blidinju napravio je zanimljiv video zapis sniman 27. i 28.12.2015. godine. Muzika korištena za video je autorsko djelo grupe Divanhana.

Komentari

komentara