Čavara: Međunarodna zajednica se kasno uključila u izmjene Izbornog zakona

Predsjednik FBiH Marinko Čavara u razgovoru za Vijesti.ba govori o (ne)funkcionisanju vlasti na federalnom nivou, odgovornim za trenutno stanje, ali i o izmjenama Izbornog zakona BiH i minimumu kompromisa koji se, prema njegovom mišljenju, mora postići kada je u pitanju rješavanje ove problematike.

100

Razgovarala: Nevena Ćosić

MARKETING

– U proteklom periodu organizovan je niz sastanaka na kojima se razgovaralo o krizi i zastoju u radu federalnog Parlamenta i Vlade. Kada će vlast na nivou FBiH profunkcionisati?

ČAVARA: Čini mi se da to svi znaju bolje nego ja. U načelu, ne mogu biti zadovoljan načinom na koji funkcioniše zakonodavna i izvršna vlast u FBiH. To je očito prema broju zakazanih sjednica, po tačkama o kojima se raspravlja i po kojima se donose odluke. Parlament odavno nije zasjedao redovno, došlo je do krize kako unutar pojedinih stranaka, tako i među strankama.

Ne mogu sve to pripisati predizbornoj kampanji. Očito je da postoji nespremnost da se rješavaju gorući problemi. Umjesto toga, izgleda da postoji spremnost pojedinih političkih partija da rješavaju pitanja koja njih interesuju.

Takođe, imamo situaciju u kojoj ni Vlada ne zasijeda redovno. Imali smo jednu sjednicu koju je predsjednik Vlade prekinuo na ličnu inicijativu. Nakon toga, imali smo vanredne sjednice, ali to nije način na koji treba raditi.

– Ko je odgovoran za ovakvo stanje? Snose li, prema Vašem mišljenju, koalicioni partneri podjednaku odgovornost?

ČAVARA: Nikada ne možemo snositi jednaku krivicu. To bi bilo gotovo nemoguće. Naravno, svi misle da su oni drugi krivi. Tako i ja mislim da su krivi prvenstveno odnosi između SDA i SBB-a, te da su krivi odnosi u SDA, pa onda njihovi politički predstavnici koji su na pozicijama ne smiju povlačiti odvažne poteze koji su u interesu FBiH i BiH, a mogu se predstaviti u negativnom svjetlu u okviru biračkog tijela. To je veliki problem sa kojim ćemo se nositi u periodu do izbora.

Ipak, u ovim okolnostima ja stalno nastojim podstaknuti dogovor i razgovor, jer nam druge alternative nema. Sve drugo je zastoj u odnosima i zastoj u rješavanju problema, što stvara još veći defektizam kod naših sugrađana. To dovodi i do jednog dijela razloga odlaska mladih ljudi i cijelih porodica iz BiH. Takođe, ne možemo biti zadovoljni napretkom koji pravimo u ekonomsko-socijalnim reformama, niti kada je u pitanju otvaranje novih radnih mjesta. Ja stalno pozivam na dogovor i razgovor, te da radimo u interesu svih u ovoj državi.

– Kamen spoticanja u koalicionim odnosima svakako je pitanje izmjene Izbornog zakona BiH. Vjerujete li da diplomatska ofanziva Delegacije EU i Ambasade SAD-a, te sastanci koje organizuju sa domaćim političkim akterima o izmjenama izbornog zakonodavstva u konačnici mogu uroditi plodom?

ČAVARA: Nadam se da mogu. Međutim, činjenica je da se međunarodna zajednica dosta kasno uključila u rješavanje ovog problema koji, sada naslućujemo, može izazvati ozbiljniju krizu u funkcionisanju demokratskih procesa u BiH, prvenstveno misleći na demokratske izbore, a zatim i na posredne izbore koji slijede nakon neposrednih izbora, a to je izbor delegata u federalni Dom naroda, a samim tim i konstituisanje vlasti na nivou FBiH i BiH.

Jasno je da je pozitivno što su se međunarodni predstavnici uključili, ali mislim da je to značajno kasno. Zasigurno će biti teško u ovom kratkom periodu postići neki kompromis. Minimum kompromisa je da se omogući provođenje presude Ustavnog suda, a to je da se kroz demokratske izbore osigura legitimno predstavljanje svih konstitutivnih naroda.

– Kako tumačite zajedničko upozorenje američke ambasadorice Morin Kormak i šefa delegacije EU u BiH Lasr Gunar Vigemarka da se, prilikom izmjena Izbornog zakona, političke stranke prvo moraju fokusirati na prioritete koji uključuju Dom naroda FBiH i Mostar, a sačekati period nakon izbora za rješavanje ostalih pitanja, uključujući Predsjedništvo BiH, u skladu sa relevantnim presudama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH?

ČAVARA: To je njihov stav, ali je jasno da se presuda Ustavnog suda ne može provesti bez legitimnog predstavljanja u tročlanom Predsjedništvu, koje je vrh vlasti u državi BiH. Mi u HDZ-u BiH smatramo da je potrebno doslovno provesti presudu Ustavnog suda, a to je da se na svim nivoima predstavljanja, tamo gdje treba biti predstavnik konstitutivnog naroda, osigura legitimno predstavljanje.

To je lako riješiti. Međutim, postoji pitanje koliko su partneri u ovoj državi spremni pristati na tako nešto, odnosno koliko će licemjerno govoriti kako neće osigurati dominaciju manjine nad većinom. To su gluposti. Jednostavno, treba osigurati svakom konstitutivnom narodu da ima legitimne predstavnike. Tada će biti puno lakše funkcionisanje svih institucija u ovoj državi.

vijesti.ba/visoko.co.ba

Komentari

komentara