Naslovnica BiH Politika Čović, Dodik ...

Čović, Dodik i Izetbegović postigli dogovor o formiranju vlasti

9

Nakon devetomjesečne blokade, lideri SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH postigli su dogovor u vezi s formiranjem Vijeća ministara BiH na sastanku koji je organizovao šef Delegacije Evropske unije u našoj zemlji Lars-Gunnar Wigemark. Lideri stranka potpisali su i 12 principa za formiranje vlasti na državnom nivou.

Iza zatvorenih vrata, uz prisustvo šefa Delegacije EU u našoj zemlji, lideri stanaka Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović potpisali su 12 principa na kojima će raditi u narednom periodu. Ono što je proteklih mjeseci bio kamen spoticanja za formiranje vlasti – pitanje NATO puta naše zemlje – riješeno je na način da se nastavi saradnja, uz poštivanje Ustava BiH, ali i ranijih odluka Predsjedništva i Vijeća ministra BiH.

– Očekujem da će se nastaviti saradnja s NATO-om u definisanom okviru, nema nazad. To kretanje može biti intenzivnije ili sporije. Mislim da će biti jako usporeno naredne tri godine, ali bitno je zadržati trend i okvir i raditi u okvirima koji su definirani ranijim odlukama Predsjedništva BiH – naveo je Izetbegović.

Milorad Dodik je i danas ponovio: saradnja s NATO-om nije sporna, ali članstvo jeste. Usaglašeno je i to da ukoliko naša zemlja dobije status kandidata prestaje funkcionirati OHR. Međutim, Izetbegović kaže da će se raditi na tome da BiH postane država kojoj neće trebati OHR, ali ne zna se kada će to biti.

A kada je u pitanju formiranje Vijeća ministara BiH, potpisano je da, ukoliko se ne formira za mjesec dana, moguće su nove blokade.

– Nakon 30 dana ne bude li završeno kako smo potpisali i dogovorili se, SNSD će blokirati rad svih institucija i tu niko neće pomoći, ni jedna evropska ni bilo koja druga institucija – poručio je Dodik.

Zadovoljstvo postignutim izrazio je i Dragan Čović. Za HDZ BiH od ključnog značaja je dogovoreno provođenje presuda domaćih i evropskih sudova, koji se odnose na Izborni zakon BiH. Time će se, kaže Čović, osigurati ustavna i institucionalna ravnopravnost građana i naroda i njihovo legitimno predstavljanje.

Kada je u pitanju Vijeće ministra BiH, idući korak je da članovi Predsjedništva BiH potvrde Zorana Tegeltiju kao predsjedavajućeg, a onda slijede i konsultacije za druge članove. Za sve to će biti potrebna potvrda Zastupničkog doma BiH.

Integralni tekst Principa za formiranje vlasti na razini BiH

Predsjednici SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH, Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović potpisali su danas u Sarajevu Principe za formiranje vlasti na razini Bosne i Hercegovine.

Svih 12 principa objavljujemo u cijelosti:

1. Poštivati i provoditi Opći okvirni sporazum za mir i njegovih 11 aneksa uključujući i Europsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

2. Poštivati suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao elemenata njenog međunarodnog subjektiviteta, što je najbolji garant održivosti mira i stabilnosti uz poštivanje daytonske ustavne strukture.

3. Nastaviti integracijske procese sukladno Ustavu i zakonima, usklađujući stavove i interese svih razina vlasti u BiH. Potvrditi opredjeljenje za unaprijeđenje odnosa sa NATO-om, ne prejudicirajući buduće odluke u vezi sa članstvom Bosne i Hercegovine. Sve aktivnosti u ovom smislu provode se u skladu sa svim relevantnim odlukama Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, a imajući u vidu ustavnu nadležnost Predsjedništva za provođenje vanjske politike. Povjerenstvo za NATO integracije BiH će surađivati sa svim relevantnim institucijama s ciljem realizacije odnosa sa NATO-om, uključujući izradu nacrta i planova, na bazi odluka Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH.

4. Implementirati sve presude domaćih i europskih sudova koji se odnose na Izborni zakon BiH kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana, te njihovo legitimno predstavljanje na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, a u skladu s Ustavom BiH.

5. U institucijama na svim razinama sigurnosti osigurati zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih sukladno ustavima, a izbor i imenovanje vršiti prema kriteriju dokazane kompetentnosti kandidata.

Usvojiti zakone i provesti mjere potrebne za sprečavanje i eliminaciju diskriminacije na temelju etničke, vjerske, ideološke ili druge pripadnosti i za osiguranje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

6. Kroz Mehanizam koordinacije procesa europskih integracija u BiH intenzivno raditi na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom regulativom EU (acquis) u cilju ispunjavanja potrebnih uvjeta za pristupanje Bili EU, kroz izradu akcijskog plana za ispunjavanje prioriteta iz preporuka Mišljenja Europske komisije.

U procesu napretka Bosne i Hercegovine ka članstvu u Europskoj uniji postepeno stvoriti uvjete da institucije BiH i preuzmu puni suverenitet i da se završi mandat OHR-a u BiH.

7. Dogovoriti i provesti novi set socio-ekonomskih reformi kao nastavak prethodne Reformske agende, koji će biti u skladu s Programom ekonomskih reformi (ERP) BiH. Ubrzati izgradnju prometne, energetske i digitalne infrastrukture od strateškog interesa za BiH i regiju.

8. Intenzivno provoditi mjere koje će osigurati održivi povratak prognanih i raseljenih osoba.

9. Unaprijediti institucionalni i zakonodavni okvir, te provedbene kapacitete kako bi se ojačala prevencija i borba protiv korupcije, organiziranoga kriminala, uključujući pranje novca i terorizam.

10. Nastaviti izgradnju dobrosusjedskih odnosa sa Republikom Hrvatskom, Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom, uz rješavanje otvorenih pitanja na principima reciprociteta, međusobnog uvažavanja i poštivanja međunarodnog prava.

11. Pozivamo Parlamentarnu skupštinu Bili na formiranje Povjerenstva za imenovanje Vijeća ministara BiH, te ostalih radnih tijela u skladu s Ustavom i poslovnikom, kao i Predsjedništvo BiH i Zastupnički dom PS BiH da u što kraćem roku zakažu sjednice kako bi imenovali kandidata za predsjedatelja Vijeća ministara BiH i Vijeće ministara BiH u skladu sa Ustavom, zakonom i poslovnicima.

12. U slučaju neimenovanja Vijeća ministara BiH u roku od 30 dana od potpisivanja, ovaj Sporazum ne vrijedi.

visoko.co.ba/federalna.ba

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.