“Crni labudovi” podržavaju Salku Bukvarevića

3581

Udruženje boraca „Crni labudovi“ daje punu podršku našem saborcu Ministru za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata u Vladi  F BiH doc.dr. Salko Bukvarević u pokušaju sistemskog rješenja problema boračke populacije. Naime od dolaska na mjesto Ministra za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata u Vladi F BiH doc.dr. Salko Bukvarević  je pokrenuo niz aktivnosti na poboljšanju statusa svih boračkih kategorija te dao veliki doprinos u vraćanju dostojanstva predstavnicima boračke populacije.

MARKETING

Upućivanje u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica kako bi se stvorio pravni osnov za objavljivanje Registra branilaca i Registra korisnika, prijedloga zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, postizanje Sporazuma Vlade F BiH  i boračkih organizacija o očuvanju dostignutog obima finansijskih sredstava čiji je cilj da na poziciji ovog ministarstva finansijska sredstva u narednih pet godina ne budu umanjivana a da uštede na godišnjem nivou budu preusmjerene za rješavanje socijalno statusnih pitanja, rješavanje problema vojnih penzionera, osiguranje sredstava za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, osiguranje sredstava za zapošljavanje demobilisanih boraca putem boračkih zadruga  samo su neka od konkretnih i direktnih aktivnosti koje rješavaju statusna pitanja demobilisanih boraca. Uz činjenicu da je i sam aktivni učesnik odbrambeno-oslobodilačkog rata u periodu od 1992-1995. godine, da je  jedan od organizatora otpora na regiji Sjeveroistočne Bosne, te jedan od osnivača Patriotske Lige u Tuzli svjedoci smo da je Ministar Salko Bukvarević  na obilježavanju značajnih datuma događaja i ličnosti iz odbrambenooslobodilačkog rata prisutan  više nego svi njegovi prethodnici zajedno.

Sve naprijed navedeno  daje nam za pravo da našem saborcu damo punu podršku.

Nažalost i pored svega navedenog svjedoci smo da je po ko zna koji put na sceni još jedna u nizu  manipulacija najosjetljivijom kategorijom ovog društva od strane onih koji su interese boračke populacije stavili u službu vlastitih sitnošićarskih ambicija i interesa. U prilog tome govore i protesti grupe  demobilisanih boraca Armije R BiH koji se već nekoliko dana održavaju  ispred zgrade Vlade F BIH.

Saopštenje jednog od komandanata odakle dolazi jedan dio učesnika protesta  govori u prilog našoj tvrdnji. Svakodnevni obilazak učesnika protesta od strane raznih pojedinaca i grupa služi najčešće za „selfie time“slikanje i reklamiranje po društvenim mrežama  i nisu put za rješavanje problema boračke populacije.

Preporučujemo svim  članovima  boračke populacije da za svoje predstavnike biraju adekvatne,moralne i istinske borce i patriote ove zemlje koji će ih predstavljati na adekvatan i dostojanstven način te da svoju energiju usmjere na borbu za usvajanje kvalitetnih zakonskih rješenja koji će poboljšati status svih boračkih kategorija.

I na kraju apelujemo na jedinstvo pripadnika boračke populacije koji nesmiju dozvoliti da budu predmet manipulacije bilo koje grupe ili pojedinca.Svi smo mi Armija R BiH.

UB Crni labudovi

 

Komentari

komentara