Dnevni COVID-19 bilten za 27.-29. juni

79

DATUM: 29.06.2020. GODINE

MARKETING

 COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK

OPĆINE ZDK Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom u periodu 27. – 29.06.2020. do 12:30
TEŠANJ 376
KAKANJ 0
ZENICA 33
VISOKO 1
ŽEPČE 0
ZAVIDOVIĆI 0
MAGLAJ 0
DOBOJ JUG 2
OLOVO 0
VAREŠ 0
USORA 7
BREZA 0
UKUPNO 419

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

 

Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK u periodu 27. – 29.06.2020. do 12:30
OPĆINE ZDK NOVI POZITIVNI UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK RETESTIRANI POZITIVNI
BREZA 2
DOBOJ JUG   4
KAKANJ   6
MAGLAJ   144  
OLOVO 1 5  
TEŠANJ 5 148 3
USORA   2  
VAREŠ 1  
VISOKO   5  
ZAVIDOVIĆI   24  
ZENICA 7 70  
ŽEPČE   24  
UKUPNO ZDK 13 435

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za period 27. – 29.06.2020. do 12:30
1 Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela 0
2 Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu 18
3 Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci 0
4 Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica 0

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)

Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.

Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!

VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

 

 

Komentari

komentara