Dom Zdravlja Visoko: Pogledajte, nakon analize, koji lokalni vodovodi su sigurni za korištenje

1203

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza uzoraka vode uzetih u mjesecu decembru 2015. godine u okviru Programa “Lokalni vodni objekti” 2015.

MARKETING

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće:

– Lokalni vodovod “Slatina” Radovlje
– Lokalni vodovod “Radio stanica” Donja Zimča
– Lokalni vodovod “Radinovići” Radinovići
– Lokalni vodovod “Donje Moštre” Donje Moštre
– Lokalni vodovod “Krečane” Radovlje
– Lokalni vodovod “Hlapčevići” Hlapčevići
– Lokalni vodovod “Bušotina” B. Mahala

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće

– Lokalni vodovod “Studenac”, Bradve – ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta. Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode. Vodu stalno držati pod zdravstvenom kontrolom.

Komentari

komentara