Dopunom Izbornog zakona omogućiti odgađanje lokalnih izbora

125

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je zaključak o pokretanju inicijative za donošenje Zakona o dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji će dostaviti državnom parlamentu.

MARKETING

Predloženim dopunama se uvodi pojam vanrednih okolnosti koje podrazumijevaju da CIK ima ovlasti da odgodi raspisivanje i održavanje lokalnih izbora. Također, predlaže se propisivanje obaveze CIK-u da donese odluku o raspisivanju i održavanju izbora kad utvrdi da su ispunjeni uvjeti za održavanje izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH, a najkasnije u roku do 90 dana od prestanka vanrednih okolnosti.

 

Visoko.co.ba/federalna.ba

Komentari

komentara