Dva skupštinska pitanja Lejle Imamović-Jamaković (DF) vezana za Vareš i Žepče

595

Lejla Imamović – Jamaković(DF) na današnjoj sjednici Skupštine ZDK imala je dva zastupnička pitanja koja vam prenosimo u cjelosti:

MARKETING

Poštovano predsjedništvo, uvažene kolege zastupnici, članovi Vlade, predstavnici medija, srdačno Vas pozdravljam. Za danas imam dva zastupnička pitanja.
Prvo pitanje inicirano je od strane grupe građana MZ Begov han, Općina Žepče.
Radi se o tome da se u MZ Begov han nalazi ambulanta u kojoj se liječi oko 4.000 stanovnika. No prije dva mjeseca ljekar koji je radio u ambulanti dao je otkaz zbog preseljenja u drugi grad, i od tada ova ambulanta ne može zadovoljiti potrebe građana i pružiti odgovarajuće zdravstvene usluge svojim pacijentima. Ambulanta radi samo 5 sati dnevno, i to od 07-12h. Medicinski radnici vraćaju pacijente koji im se obrate i većina je primorana ići u Dom zdravlja u Žepču, gdje su ionako velike gužve, ili pak tražiti privatne ljekarske usluge. Naglašavam da ova agonija traje već dva mjeseca. Građani koji su me kontaktirali tvrde da među ljekarima u Žepču više nema Bošnjaka, a da uprava Doma zdravlja ne može naći niti jednog Hrvata ljekara koji bi prihvatio premještaj, odnosno oni tvrde, da se politika ili, još gore, nacionalizam krije iza svega, zbog čega ispaštaju obični građani. Tražim da Ministarstvo zdravstva i Skupština zatraže zvaničan odgovor od uprave Doma zdravlja u Žepču, da se odgovor dostavi zastupnicima na znanje, te da se resorno ministarstvo koliko je to moguće uključi u iznalaženje rješenja ovog problema, kako bi građani, njih 4.000, mogli ostvariti svoje pravo propisano zakonom.

Drugo pitanje podnosim ispred Kluba Demokratske fronte u Skupštini ZDK.
Već duže vrijeme mještani naselja općine Vareš, koja gravitiraju na planini Zvijezdi, suočeni su sa problemom neadekvatne eksploatacije šumskog bogatstva ove općine. Posljedice takvog odnosa prema šumskom bogatstvu vidljive su na svakom koraku a najviše se ogledaju u totalnoj devastaciji šumskih površina, uništavanju seoskih puteva, pojavi klizišta na mnogobrojnim mjestima, zagađenju rijeka, nestašici pitke vodi na pojedinim područjima itd.Da nevolja bude još veća, na površinama koje su devastirane, ne vrši se pošumljavanje koje je i zakonom obavezno. Mještani su se više puta žalili nadležnoj općinskoj inspekciji koja je izlazila na teren, ali se sve i završavalo na tom izlasku, jer se ništa konkretno nije poduzelo u smislu zaustavljanja devastacije šumskog bogatstva, uništavanja seoskih puteva itd.Svi koji se žele uvjeriti u prethodno navedene činjenice mogu pogledati fotografije na fb stranici „Udruženje žena Zvjezdangrad Vareš“, koje se i na ovaj način, koji im je jedino preostao, pokušavaju izboriti sa ovim problemom.
1.Da li nadležna Ministarstva raspolažu sa određenim informacijama vezanim za ovu problematiku, odnosno da li je do sada bilo prijava vezanih za ovaj problem?
2.Da li su nadležna Ministarstva poduzimala određene mjere u okviru svojih nadležnosti i šta kane poduzeti kako bi se spriječila daljnja devastacija i uništavanje naših najvažnijih prirodnih resursa (šume i vode)?
3.Kada će ŠPD koje eksploatiše šumska bogatstva na ovom prostoru izvršiti sanaciju devastiranih terena, pošumljavanje ogoljenih površina i sanaciju putnih komunikacija koje su oštećene?
Odgovor tražimo u pismenoj formi

Komentari

komentara