Enver Merdić, novi direktor TE Kakanj: U narednom periodu cilj povećati proizvodnju

2120
IF

Enver Merdić, dipl. ing mašinstva i sada već bivši zastupnik u Parlamentu FBiH novi je direktor Termoelektrane Kakanj. Na ovu poziciju ga je u utorak, 26.01. imenovala Uprava Elektroprivrede BiH na mandatni period od četiri godine.

MARKETING

Posjetili smo Merdića na novom radnom mjestu. Kako kaže, još uvijek se upoznaje sa novom radnom okolinom.

Merdić je sve do profesionalnog angažmana u Parlamentu FBiH obavljao niz funkcija u RMU Kakanj. Bio je Upravnik pogona „Održavanje“, pomoćnik Upravnika pogona „Separacija“, obavljao obavljao je funkciju projekt menadžera na izgradnji pretovarnog sistema na PK ”Vrtlište”… ipak, ova funkcija je kako kaže puno zahtjevnija u odnosu na sve što je do sada obnašao i u organizacionom i u tehnološko-tehničkom smislu, sistem odgovornosti je daleko veći, zahtijeva temeljnu analizu i puno veću posvećenost.

Merdić iza sebe ima političko iskustvo kao vijećnik u Općinskom vijeću Kakanj u čiji je sastav ušao na izborima 2012. godine ispred SBB Fahrudin Radončić, a već na narednim Općim izborima ušao je u sastav Parlamenta FBiH kao jedini zastupnik iz Kaknja. Nakon ovog političkog angažmana, ponovo se vraća u realni u kojem je i počeo karijeru. Pitali smo Merdića gdje se bolje snalazi:

„Tačno je da sam se politikom počeo baviti spletom okolnosti, najviše da pokušam doprinijeti sredini u kojoj živim, izlaskom na listu prošao sam u Općinsko vijeće, a potom zbog nemogućnosti rješavanja krucijalne problematike lokalne zajednice, na narednim izborima i u Zastupnički dom Parlamenta FBiH. Obnašao sam funkciju zastupnika 14. mjeseci, a pripala mi je i čast da obnašam funkciju predsjednika Odbora za energetiku, industriju i rudarstvo pri Parlamentu FBiH. Moji su planovi bili da se vratim u realni sektor, posebno vezan za energetiku, svi koji me znaju kažu da sam operativac i da ne volim statične poslove.“, kazao je Merdić u razgovoru za Kaportal.ba i dodao:

„Kroz rad ovog Odbora, učestvovao sam u projektu Termobloka u Banovićima, upoznao sam procedure za odobrenja za izgradnju jednog bloka. Želim ovo iskustvo prenijeti u Termoelektranu Kakanj i izgradnju Bloka 8 TE Kakanj koji bi bio bajpas ne samo za Kakanj nego i za Federaciju BiH i koji bi zasigurno preporodio Kakanj, povećao proizvodnju električne ali i toplotne energije gdje bi mogli zagrijavati grad Zenicu a u daljoj perspektivi i Sarajevo.”

Pitali smo Merdića o aktivnostima oko izgradnje Bloka 8 u njegovom mandatu, koliko je realno moguće uraditi: „Aktivnosti su već pokrenute, ali ne idu tako brzo, ja bih bio sretan kada bi se u toku mog mandata sve te aktivnosti skupile na jedno mjesto i da se nakon toga krene sa izgradnjom Bloka 8.“

Merdić o fokusu djelovanja u narednom periodu mandata kaže: „Sam rad TE direktno je ovisan o radu rudnika, u našem slučaju RMU Kakanj, koji bi trebao da zadovolji 70 % naših potreba, zatim RMU Zenica, Breza, Gračanica i Bila u Travniku. Ukoliko rudnici stabiliziraju proizvodnju TE bi mogla napraviti jedan dobar iskorak, gdje bi mogli povećati proizvodnju električne energije.“

S obzirom da je nedostatak uglja hronični problem, pitali smo Merdića očekuje li rješenje: „Nova Uprava Elektroprivrede BiH ima istinsku volju da izvrši konsolidaciju svih rudnika imenovanjem novih uprava, gdje bi se rudnici doveli u projektovani način rada, i dodatnom kapitalizacijom, investicijama povećali proizvodnju.“

TE Kakanj je uvijek pokazivala volju za saradnju sa lokalnom zajednicom, a Merdić kaže da će se to nastaviti i u budućnosti: „Moj prethodnik Hasan Čaušević bio je jako elegantan i fleksibilan kada je u pitanju lokalna zajednica, a pozitivna saradnja će se nastaviti i u budućnosti. Normalno je da lokalna zajednica očekuje pomoć, kako od Rudnika tako i od Termoelektrane i sve što budemo mogli mi ćemo pomagati. Građani Kaknja zaslužuju tu pozitivnu saradnju, bilo to kroz sistem zagrijavanja, donacija, zapošljavanja mladih, davanja poslova našim malim i srednjim preduzećima koji nam moraju biti prioritet.“

Komentari

komentara