Fahrudin Aščalić: Ozbiljni građani sigurnost shvaćaju ozbiljno

761

I najjači i najslabiji pojedinac doprinosi razvitku lokalne zajednice svojim aktivnostima.

MARKETING

Na sigurnost ili bezbjednost u lokalnoj zajednici utiče mnoštvo faktora. Za rješavanje ove problematike je potrebno razviti multidisciplinaran i holistički pristup. Taj problem, na lokalnom nivou nije jednostavno definirati zato što predstavlja sintezu mnogobrojnih faktora. Poistovjetiti sigurnost isključivo s prevencijom kriminala i nereda predstavlja ozbiljnu grešku, zato što sigurna lokalna zajednica kojoj svi težimo predstavlja kontinuirani napor više subjekata na promjeni cjelokupnog fizičkog i sociološkog okruženja. (Neke socijalne i ekonomske probleme i nerede sam naveo u prošlom tekstu). Sa svim tim problemima u ostvarivanju svojih demokratskih prava građani se susreću upravo u lokalnoj zajednici. Stoga je neophodno da građani budu uključeni u koncipiranje lokalne sigurnosti i druge aktivnosti koje doprinose boljoj kvaliteti života i jačanju kohezije lokalne zajednice. Smanjiti motivaciju za izvršenje krivičnih djela, povećati sigurnost neposrednog okruženja uz pravilo “dati prednost prevenciji nasuprot represiji“.

Svaka dobro organizirana samouprava definira i rukovodi životnim prioritetima.

Neophodno je uraditi “Plan sigurnosti lokalne zajednice“- za trogodišnji period, s ciljem da se smanje kriminalne radnje i razni vidovi društveno neprihvatljivog ponašanja i ostali mogući oblici ugrožavanja stanovnika, njihove lične i zajedničke imovine.

Bitni ciljevi:

• definisati prioritetne potrebe s lokalnog nivoa i

• implementirati u naknadno definisane strategije nadležnih državnih organa koji

• imaju zadaću da osiguraju sigurnost građana i ostale društvene potrebe

• na zadacima sigurnosti razvijati nove modele saradnje sa vlastima na svim nivoima

• a radi povećanje efikasnosti u slučaju potrebe

• pokretanje novih inicijativa

• primjerenim društvenim promjenama u okruženju

• zajednički rad na ostvarenju cilja da se izbjegne rasipanje energije i sredstava učesnika i razviti princip efektivnog partnerstva.

Sigurnost i kvaliteta života

Neophodno je raditi na tome da se osigura i izgradi okruženje u kome građani žive sigurno uz poznavanje i prihvaćanje identiteta zajednice. To znači i redefinisanje pojma ljudske i lokalne sigurnosti. Takva zajednica u oblast sigurnosti ugrađuje održivi razvoj, očuvanje životne sredine, borbu protiv siromaštva, političkog nasilja, borba i prevenciju korupcije i svakog oblika diskriminacije i drugih prijetnji poput izvanrednih situacija i terorizma. Obezbijediti zadovoljavajući nivo i kvalitetu usluga na lokalnom nivou, poput zdravstvenih i obrazovnih usluga pa do različitih sportskih i intenzivnih kulturnih događaja. Sve ove aktivnosti podstiću osjećaj ponosa na zajednicu i razvijanje zajedništva te uspostavljanje veza na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Komentari

komentara