Bosna i Hercegovina je oduvijek bila zemlja u kojoj su se isprepletale sve vjere i nacije i gdje su zajednički život i međusobno razumijevanje bili ono što je ovu sredinu izdvajalo od svih drugih. Iako na području opštine Visoko nikada nije bilo mnogo pravoslavnog stanovništva (prije rata oko 7000 a sada tek oko 250), ovaj grad se ponosi činjenicom da se u njemu nalazi Hram sv. Prokopija, pravoslavni sakralni objekt star preko 160 godine.

MARKETING

Prema dostupnim podacima, Hram je napravljen 1857. godine, iako se negdje može pronaći podatak da je to bilo i 1853. godine. Nažalost, ferman o gradnji crkve, pisana dokumentacija i većina crkvene arhive su izgorjeli u požaru 1941. godine, tako da se vrijeme izgradnje objekta ne može utvrditi sa sigurnošću. Ono što je jako bitno naglasiti jeste da je graditeljska cjelina – Hram sv. Prokopija u Visokom proglašen u martu 2004. godine nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine i pod zaštitom je države.

Nacionalni spomenik sastoji se od crkve, crkvenog dvorišta, ogradnog zida, ulazne kapije, parohijskog doma i pokretnog nasljeđa koje čini 18 ikona. Ipak, uprkos tome, kompletan kompleks je godinama u jako lošem stanju i “vapi” za temeljnom rekonstrukcijom.

Komentari

komentara