FIPA se pohvalila: Strane investicije porasle za 60 posto!

Preliminarni podaci Centralne banke BiH o stranim investicijama pokazuju da je za devet mjeseci ove godine priliv ulaganja u BiH dostigao 630,8 miliona KM, što predstavlja porast od 60,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

144

Agencija za promociju stranih investicija BiH (FIPA) saopćila je da je ovo rekordan iznos stranih investicija u posljednjih nekoliko godina, te da se, s obzirom na pozitivna kretanja i rast investicija u tri kvartala, očekuje rast i za četvrti kvartal.

-Uz širok dijapazon promotivnih aktivnosti koje Fipa sprovodi na privlačenju stranih investicija u BiH, u saopštenju je kao posebno značajno istaknuto da Agencija posjeduje više od 7.000 kontakata stranih investitora sa kojima je u stalnoj komunikaciji i koje poziva da investiraju u BiH promovišući im odgovarajuće projekte, navodi se u saopćenju.

Iz Fipe navode da je povećanje investicija rezultat zajedničkog rada nadležnih institucija u BiH na privlačenju stranih investicija i poboljšanju poslovnih prilika u zemlji, promociji mogućnosti za ulaganja, te pružanju podrške stranim investitorima u BiH.

U saopćenju se ističe da je Agencija 2017. godinu započela vrlo odlučno i pragmatično s namjerom da ostvari što više kontakata sa potencijalnim stranim investitorima, kompanijama i udruženjima poslodavaca u inostranstvu bilo individualnim radom ili saradnjom sa nadležnim institucijama, stranim ambasadama i privrednim predstavništvima u BiH, a sve s ciljem da pokuša motivisati strane investitore da ulože novac u BiH.

Iz Fipe dodaju da je važno nastaviti rad na unapređenju političkih i privrednih uslova u zemlji, na poboljšanju privrednog ambijenta, odnosno sprovođenju potrebnih reformi koje će ukloniti prepreke i domaćim i stranim investitorima za njihovo širenje i poslovanje u većem obimu, a što, automatski doprinosi i poboljšanju imidža i konkurentnosti zemlje, donosi nove investicije i nova radna mjesta.

“Visok procenat nezaposlenih ljudi i nizak životni standard građana stvaraju imperativ za sprovođenje potrebnih reforma koje će omogućiti dolazak stranih investitora, koji su u BiH potrebni usljed nedostatka domaćih sredstava za pokretanje značajnijeg investicionog ciklusa”, navodi se u saopćenju.

Iz Fipe naglašavaju da strani investitori posebno insistiraju na stabilnoj političkoj situaciji i sigurnosti uloženog kapitala, te da je u narednom periodu veoma važno pokazati političko jedinstvo u naporima za ekonomski napredak zemlje.

U saopštenju se navodi da bez takvog jasno pokazanog opredjeljenja ni Fipa, niti bilo koja druga institucija pojedinačno neće biti u stanju da dovede investitore u značajnijoj mjeri.

vijesti.ba/visoko.co.ba

Komentari

komentara