FOTO+VIDEO / Ambasador SAD Eric Nelson u Visokom, direktorica BIOS-a Elvira Kadrić upoznala ga sa radom ove zadruge

2662

Danas se obilježava Svjetski dan žena na selu, koji je dogovoren na konferenciji UN posvećenoj ženama održanoj u Pekingu 1995. godine.

MARKETING

Bosna i Hercegovina se obavezala na provođenje međunarodnih dokumenata koji se bave pitanjima žena na selu, među kojima su Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u članu 14. i Pekinška deklaracija i Platforma za akciju.

Uloga žena u seoskim sredinama

Uloga žena u ruralnim sredinama je od posebne važnosti u proizvodnji hrane. Na selu žene rade iste poslove kao i muškarci i dodatno brinu o domaćinstvu i porodici, ali se o njihovim pravima malo govori.

U nekim krajevima Bosne i Hercegovine postoje pomaci u unapređenju položaja žena na selu, uglavnom zahvaljujući institucionalnom djelovanju i provođenja određenih projekata, koji su kao ciljnu grupu imali žene u ruralnim sredinama.

Zadruga BIOS u Visokom okuplja oko 400 žena

Američki ambasador u BiH Eric Nelson posjetio je povodom Međunarodnog dana žena na selu zadrugu BIOS Visoko, u Gornjoj Vratnici, kako bi se upoznao sa radom ove zadruge, ulaganjima u inovacije i napretkom bosanskohercegovačke poljoprivrede, te kako bi saznao više o jačanju uloge žene u ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini, saopćila je Ambasada SAD u BiH.

Ovom prilikom ambasador Nelson se susreo sa direktoricom zadruge BIOS Visoko Elvirom Kadrić, koja je predstavila različite aktivnosti ove zadruge, koja okuplja preko 800 članova i članica, od čega 50 posto čine žene. Također, ova posjeta je bila prilika za razmjenu informacija i iskustava o podršci kroz Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) prema aktivnostima većeg uključivanja žena u sektoru poljoprivrede.

Jedna od četiri žene u BiH su zaposlene u poljoprivrednom sektoru. Preko 60 posto populacije BiH živi u selima i malim zajednicama, gdje je oslonac razvoja poljoprivreda.

Zbog toga je u okviru podrške koju USAID realizira u saradnji sa Vladom Švedske kroz Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) jedan od prioriteta veće uključivanje žena u edukacije i treninge, te osnaživanje njihovih kapaciteta za upravljanje kompanijama i zadrugama u poljoprivrednom sektoru.

 

Visoko.co.ba/Redakcija

Komentari

komentara