FOTO: Visočanka Irma Hasanbegović jedna od diplomanata SSST-a na dodjeli diploma u Buckinghamu

2435

Na svečanoj ceremoniji održanoj u Buckinghamu (Velika Britanija) diplomantima i magistrantima Univerziteta u Buckinghamu i Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology (SSST) dodijeljene su britanske diplome.

MARKETING

Ceremoniji su, pored velikog broja zvanica iz kulturnog i javnog života Velike Britanije, prisustvovali i akademik Ejup Ganić, rektor Univerziteta SSST, Emir Ganić, izvršni direktor Univerziteta SSST i Svetozar Miletić, ministar savjetnik u ime Ambasade BiH u Velikoj Britaniji.

Naglašavajući značaj i uspjeh partnerstva između dvaju univerziteta koje traje od samog osnivanja Univeziteta SSST 2004. godine, te hvaleći stručnost SSST-ovih kadrova koji su svoja znanja sticali na prestižnim univerzitetima širom svijeta, Sir Anthony Seldon, prorektor Univerzitata u Buckinghamu, nazvao je Univerzitet SSST vodećom obrazovnom institucijom u BiH.

Saradnju dvaju univerziteta okarakterisao je kao najuspješniji projekat u oblasti saradnje privatnih univerziteta u sektoru obrazovanja Velike Britanije. Također je istaknuo da će se ova saradnja nastaviti širiti na oblast zajedničkih istraživačkih projekata i uvođenje novih studijskih programa, kao i intenzivniju razmjenu naučno-nastavnog kadra.

Rektor Univerziteta SSST, akademik Ejup Ganić istaknuo je da se put Bosne i Hercegovine ka EU ogleda u jačanju sistema visokog obrazovanja i prepuštanju vodstva u privredi i politici mladim ljudima.

Ovo je osma generacija diplomanata i šesta generacija magistranata Univerziteta SSST koji su stekli i diplomu Univerziteta u Buckinghamu.

Ceremonija dodjele diploma Univerziteta SSST ovoj generaciji je održana u septembru 2015. godine u Sarajevu na kampusu Univerziteta SSST, Hrasnička cesta 3a, Ilidža.

U ovoj generaciji je diplome primilo ukupno 54 diplomanata i 13 magistranata Univerziteta SSST iz oblasti kompjuterskih nauka, informacionih sistema, ekonomije, političkih nauka i međunarodnih odnosa, te filmske režije na Sarajevskoj filmskoj akademiji (SFA).

Univerzitet SSST je jedini univerzitet u BiH koji pored bosanskohercegovačke diplome svojim studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija dodjeljuje i stranu diplomu.

Komentari

komentara