(FOTO+VIDEO) Uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom finansira Agencija za vodno područje rijeke Save

1969
Foto: Agencija za vodno područje rijeke Save

Uređenje korita i obala na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom trebalo bi da spriječi izlijevanje rijeka i česta plavljenja. Radovi su u toku, a planirano je korito blaže kosine od betonskih šestougaonih prizmi.

MARKETING

Šetnica sa ugrađenim ivičnjacima biće također popločana betonskim prizmama.

Ugradnjom stabilizacionih pragova, dva na Bosni i četiri na Fojnici, dodatno će biti osigurana stabilnost korita.

Za ove namjene Agencija za vodno područje rijeke Save izdvojila je 250 hiljada maraka.

Ovo je druga faza projekta. Tokom prve, izvedeni su zemljani radovi i urađen armirano betonski zid dužine 400 metara. Agencija za vodno područje rijeke Save sufinansirala je ove radove sa 250 hiljada maraka.

 

Visoko.co.ba/Voda.ba

Komentari

komentara