Glavni odbor SDP BiH protiv prodaje javnih kompanija

276

Na petoj sjednici Glavnog odbora Socijaldemokratske partije (SDA) BiH danas u Doboju članovi tog odbora su usvojili Pravilnik o održavanju unutarpartijskih izbora za predsjednika SDP-a po sistemu jedan član-jedan glas.

MARKETING

Članovi Glavnog odbora su kao tačku dnevnog reda sjednice razmatrali aktuelnu političku situaciju u BiH, gdje je, tokom iscrpne diskusije, navedeno da je politička situacija u zemlji pogoršana.

Članovi Glavnog odbora su još jednom dali punu podršku britansko-njemačkoj inicijativi i naporima međunarodne zajednice u reformskim procesima, ali, u isto vrijeme, smatraju da je neprihvatljivo da, nakon 15 dana od potpisivanja Reformske agende, SDA i HDZ građanima još nisu predstavili njen sadržaj i ono na šta su se obavezali predstavnicima međunarodne zajednice.

Na sjednici je zauzet stav da Zakon o radu FBiH neće dobiti podršku SDP-a, ukoliko bude ispod standarda prijedloga Zakona o radu Vlade FBiH iz 2012. godine, ali i da Vlada, koja nema parlamentarnu većinu, takav zakon nema legitimitet predlagati.

Osuđene su i najave Vlade FBiH o prodaji državnog kapitala u javnim preduzećima i navedeno je da će SDP biti protiv toga, a, s tim u vezi, obavezani su parlamentarci SDP-a u Parlamentu FBiH da se, eventualne, odluke o prodaji strateških preduzeća mogu jedino donijeti u Federalnom parlamentu.

Zbog evidentno lošije finansijske situacije u FBiH i kašnjenja u isplatama penzija, poticaja poljoprivrednicima, invalidnina i socijalnih davanja, članovi Glavnog odbora su naložili da Predsjedništvo SDP-a, zajedno sa predstavnicima oblika organizovanja SDP-a, osmisli plan djelovanja i započne razgovore s udruženjima penzionera, sindikatima, boračkim udruženjima i poljoprivrednicima, radi bolje zaštite interesa ove populacije, saopćio je Centar za informisanje SDPBiH.

Komentari

komentara