GO SDP BiH Zenica: Izabrano novo rukovodstvo Foruma seniora GO SDP BiH Zenica

167

U subotu 21.12.2019. godine, u Zenici   je održana  Izvještajno – izborna Konferencija   Forum seniora Gradske organizacije SDP BiH Zenica  na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i usvojen Izvještaj o radu za period 2017 – 2019 god.   Konferenciji je prisustvovalo 40 od pozvanih  52 delegata koji su za predsjednika GO FOS SDP BiH  Zenica izabrali  Hamzaliju Bešlagića, a za  zamjenika  Biljanu Asotić – Đurica.

Za sekretara je izabrana  Bašić Amira, a za potpredsjednika Sarajlić Zijad.

Konferencija je izabrala i dvanaestočlano Predsjedništvo Foruma seniora kojeg čine :

Mujkanović Said, Brljevac Sead, Halilović Hata, Karić Alija, Marić Slavko, Telalović Refik, Kratina Zora, Beganović Rasim, Čejić Žarko, Hrnkaš Slavica, Livnjak Midhat i Suljić Zijad.

Nakon održane  Izborno – izvještajne Konferencije  Foruma seniora, GO SDP BiH Zenica u sljedećih trideset dana će organizovati  i Izborno – izvještajne Konferencije Foruma žena, Foruma mladih i Foruma sindikalnih aktivista  čime će se završiti ciklus unutar partijskih izbora GO SDP BiH Zenica za mandatni period 2019-2023 godine.

 

 

Komentari

komentara