Gradonačelnik Tokija potrošio dva miliona dolara na službena putovanja

174

Komentari

komentara