I ovo je Visoko: Mehmed Kardaš, doktor kojeg je “stručna” Općinska komisija rangirala na zadnje mjesto za Upravni odbor JU “Muzej” Visoko

5185

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prije dva dana je doktorirao naš sugrađanin Mehmed Kardaš. Doktorska disertacija pod naslovom “Jezik i grafija Kopitarova bosanskog četveroevanđelja u kontekstu bosanske crkvenoslavenske pismenosti” odbranjena je pred Komisijom koju su činili: akademkinja Anica Nazor (HAZU), akademik Stjepan Damjanović (HAZU) i dr. sc. Marinka Šimić (Staroslavenski institut u Zagrebu). Doktorska disertacija, rađena pod mentorstvom prof. dr. Matea Žagara (Filozofski fakultet Zagreb) i prof. dr. Lejle Nakaš (Filozofski fakultet Sarajevo), bavi se rukopisom koji pripada srednjovjekovnoj Crkvi bosanskoj.

MARKETING
Mehmed Kardas

Mehmed Kardaš trenutno radi kao asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje drži nastavu iz Staroslavenskog jezika, Historijske gramatike i Historije književnog jezika. Član je bosanskohercegovačkog tima u međunarodnom projektu “Općeslavenski lingvistički atlas” (OLA) koji vodi Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Kardaš je zajedno sa Halidom Bulićem i Samijom Halilović radio i korekturu novog izdanja Pravopisa bosanskog jezika autora Senahida Halilovića.

Ovakav visočki kadar i slobodno ćemo reći ovakva visočka pamet i sam autor nekoliko značajnih knjiga prijavio se na konkurs za člana Upravnog odbora JU “Muzej” Visoko. Naravno, nije primljen, jer su svi konkursi u Visokom u javnom sektoru naštimani. Međutim o političkoj, moralnoj i svakoj drugoj nepismenosti aktuelnog Visokog govori podatak da je doktor Kardaš od strane “stručne” Općinske komisije rangiran na POSLJEDNJE mjesto!? Iznad njega su kandidati sa osnovnim i kupljenim srednjim školama.

I tu nije kraj.

Mehmed Kardaš je kokurisao na mjestu u Upravnom odboru JU “Muzej” Visoko, ali su se nosioci izvršne vlasti u Visokom potrudili da ga dodatno pokušaju poniziti tako što su ga rangirali na zadnje mjesto u još četiri javne ustanove za koje nije ni konkurisao.

Komentari

komentara