Inicijativa Amira Ganića za promjenu datuma obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona dobila podršku

389

U okviru zastupničkih pitanja i inicijativa na jučer održanoj 58. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zastupnik Amir Ganić je podnio zastupničku inicijativu, za dostavljanje u skupštinsku proceduru prijedlog Zakona o datumu obilježavanja Dana Kantona. Podsjećanja radi, zastupnik Ganić je još 2016. godine podnio zastupničku inicijativu da se datum obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona, 29. august, promijeni, te da se za datum obilježavanja Dana ZDK uzme neki drugi datum. Zastupnik Ganić je to obrazložio time što je 29. august Dan općine Visoko koji je mnogo ranije ustanovljen. Pored toga, podnosilac inicijative je u obrazloženju za promjenu datuma obilježavanja Dana Kantona naveo i da se jedan tako važan historijski datum (koji se vezuje za nastanak čuvene Povelje Kulina Bana) netreba i nesmije vezivati za Dan jedne organizacione jedinice unutar sadašnjeg uređenja države, koje nam je nametnuto i sa kojim se većina građana ove države neslaže.

MARKETING

Podnešena Inicijativa zastupnika Ganića je dobila podršku na 47. sjednici Skupštine ZDK i pri tome obavezala Ured premijera u Vladu ZDK da u roku od 30 dana u skupštinsku proceduru dostave  Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i obilježavanju Dana Zeničko-dobojskog kantona.

Također, programom rada Skupštine ZDK predviđeno je da se pomenuti zakon u formi Nacrta razmatra u martu, a u formi Prijedloga u maju 2018.godine. Obzirom da Vlada nije dostavila u skupštinsku proceduru prijedlog zakonskog rješenja, te zbog približavanja određenih rokova za obilježavanja  Dana Kantona zastupnik Ganić je ponovo ažurirao vlastitu Inicijativu.

Komentari

komentara