Na posljednjoj sjedinci OV Visoko vijećnik Dejan Šćepanović je pokrenuo inicijativu za regulisanje saobraćaja u ulicama Karavdića i Donje Rosulje koju je Služba za urbanizam stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina prihvatila.

MARKETING

“Pokrećem incijativu za hitno rješavanje saobraćajnih problema u ulicama: Karavdića i Donje Rosulje , postavljanjem dodatnih ležećih policajaca, a koji su na direktnom putu koji koristi veliki broj učenika OŠ “Safvet-beg Bašagić”, napisao je vijećnik u incijativi.

Služba je u odgovoru istakla potrebu za rješavanje problema na nivou cijelog grada, a sve prema saobraćajnom projektu koji treba da ukaže na stvarne probleme i potrebu postavljanja dodatnih objekata, horizontalne i vertikalne signalizacije na nivou cijeloga grada i prilaza svim školama u Općini Visoko.

Napominjemo da su ulice Karavdića i Donje Rosulje jedne od najprometnijih u Visokom dok traje školska godina. Učenici koji autobusom dolaze iz Topuzovog Polja, koja pripada OŠ “Kulin ban” i učenici koji idu u OŠ “Safvet- beg Bašagić”, su ugroženi zbog vozača koji ne gledaju ili uopće ne vide prometne znakove, a samo jedan ležeći policajac kod ulaza u OŠ “Safvet-beg Bašagić usporava njihovu brzinu.

Incijativa DŠ

Komentari

komentara