Između Central osiguranja i JKP ‘Visoko’ potpisan Ugovor o finansiranju kontrole vatrogasnih aparata za početne požare

636
Foto: Central osiguranje d.d. Sarajevo

Informišemo javnost i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko da je potpisan ugovor između Central osiguranja d.d. Sarajevo i JKP ‘Visoko’ d.o.o. Visoko, a koji se odnosi na finansiranje realizacije periodične kontrole vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara u svim objektima kolektivnog stanovanja-zgradama u gradu Visoko.

MARKETING

Ugovor o finansiranju periodične kontrole vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara potpisali su gospodin Mirnes Fatić šef Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata grada Visoko i gospodin Mirza Alimanović regionalni direktor Central osiguranja d.d.  Sarajevo.

Ovim Ugovorom se reguliraju međusobni odnosi i poslovna saradnja JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko kao upravitelja i Central osiguranja d.d. Sarajevo u svrhu finansiranja izvršenja redovne periodične kontrole vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara u svim zgradama u gradu Visoko, gdje su u prethodnom periodu postavljeni navedeni vatrogasni aparati, a sve u cilju unapređenja preventivne zaštite od požara i djelovanju na veću bezbjednost etažnih vlasnika.

Central osiguranja d.d.  Sarajevo finansira navedene planirane radove iz Ugovora o finansiranju periodične kontrole vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara

 

Visoko.co.ba/Central Osiguranje d.d. Sarajevo

Komentari

komentara