Jasmina Zubić (SDP): Usvojena Lista invaliditeta kao i Pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u FBiH

2538

Da se isplati biti uporan pokazao je odgovor Insituta za medicinsko vještačenje na više puta ponovljeno poslaničko pitanje SDP-ove zastupnice Jasmine Zubić.

MARKETING

Jasmina Zubić je nekoliko puta postavljala poslaničko pitanje: Kada će biti usvojena nova Lista invaliditeta jer je Institucija Ombudsmena 2014 godine donijela Preporuku kojom je naložila da se odmah prekine sa primjenom Uputstva za primjenu Liste invaliditeta kao apsolutno ništavog akta i da se primjenjuje Lista invaliditeta koja je donesena  u zakonskoj proceduri i usklađena sa Međunarodnim standardima. Vlada Federacije  je 2. jula 2015. godine donijela Zaključak da se pristupi izradi nove Liste invaliditeta  i Pravilnika o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja.

Posljednji odgovor Instituta potvrđuje da je od strane UO Instituta usvojena Lista invaliditeta kao i Pravilnik o kriterijma i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja  i nakon pribavljanja mišljenja nadležnog ministarstva trebali bi se početi primjenjivati kako bi se mnogobrojnim građanima omogućio ravnopravan tretman pri ocjeni zdravstvenog stanja, bez diskriminacije po pitanju uzroka nastanka invaliditeta što je bio slučaj u vrijeme primjene Uputstva koje je proglašeno ništavim. Dešavalo se da su 100% invalidi primjenom neustavnog Uputstva izgubili invalidnost i sva prava koja proizlaze po tom osnovu. Primjena nove Liste i Pravilnika napokon će vratiti nepravedno oduzeta prava mnogobrojnim građanima Federacije.

Komentari

komentara