Demanti na tekst “Više nemamo hirurga u JU “Dom zdravlja” Visoko: Od danas Visočani za svaku intervenciju moraju ići u Zenicu”

1839

Na adresu naše redakcije, nakon teksta pod naslovom Više nemamo hirurga u JU “Dom zdravlja” Visoko: Od danas Visočani za svaku intervenciju moraju ići u Zenicu stigla je reakcija/demanti iz Javne ustanove Dom zdravlja Visoko. U nastavku pročitajte cijeli demanti, koji prenosimo bez intervencija:

MARKETING

“Prim. dr. Mafalani je stekao uslove utvrđene Zakon i to članom 94. stav 1. tačke c koji definira da “Ugovor o radu prestaje… kad radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju), ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore”. Sa radnikom je obavljen razgovor od strane VD Direktora JU “Dom zdravlja” Visoko prim.dr. Džemile Mustafić s ciljem iznalaženja rješenja i produženja radno-pravnog angažmana u našoj ustanovi po osnovu Ugovora o radu sa nepunim radnim vremenom (na 4 sata), nažalost prim.dr. Mafalani je isto odbio. Poslije ovog mu je ponuđeno da posao u JU “Dom zdravlja” Visoko obavlja kroz dopunski rad, ali je i to odbio.

Zašto, trebate pitati njega?

Usluge hirurga u JU “Dom zdravlja” Visoko će se i dalje pružati u skladu sa odredbama Ugovora o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite koje potpisuju ugovorne strane JU “Dom zdravlja” Visoko i Zavod zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona kojim će JU “Kantonalna bolnica” Zenica osiguravati dolazak specijaliste hirurga u JU “Dom zdravlja” Visoko.

Što se tiče rada službe zaštite predškolske djece 0-6 godina (predškolski) isti je otežan iz razloga jer je jedan specijalista pedijatar već duži period na porodiljskom odsustvu a drug pedijatar je trenutno na bolovanju što znači da je sav teret pao na jednog specijalistu pedijatra.

 

V.D. Direktor
JU “Dom zdravlja” Visoko

Prim.dr. Džemila Mustafić
Specijalista interne medicine”.

 

Visoko.co.ba/JU “Dom zdravlja” Visoko

Komentari

komentara