Kakanjac Samir Selimović imenovan za v.d. direktora snabdijevanja i trgovine Elektroprivrede BiH

2519

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti Uprave ovog preduzeća, radi isteka mandata, na čelu s generalnim direktorom Elvedinom Grabovicom, te izvršnih direktora Mirsada Šabanovića, Senada Sarajlića, Mensure Zuka, Amila Kamenice, Edina Mujagića i Admira Andelije.

MARKETING

Istovremeno, Vlada je dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure, i to za generalnog direktora Bajazita Jašarevića, kao i za izvršne direktore: za snabdijevanje i trgovinu Samira Selimovića, za proizvodnju Nevada Ikanovića, za pravne i kadrovske poslove Mensuru Zuka, za kapitalne investicije Besima Imamovića, za ekonomske poslove Muhameda Ražanicu i za distribuciju Admira Andeliju.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u “Službenim novinama Federacije BiH”, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Samir Selimović

Rođen 01.02.1970. godine u Kaknju. Po zanimanju magistar tehničkih nauka. Obavljao poslove profesora, a zatim mašinskog inženjera i Rukovodioca službe u Termoelektrani „Kakanj“. Obavljao dužnost Direktora J.P. „VODOKOM“ Kakanj i Ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi ZE-DO kantona. Trenutno na dužnosti Savjetnika Općinskog Načelnika za upravljanje strateškim razvojem. Općinski vijećnik u jednom mandatu. Član SDA od osnivanja, a član Izvršnog odbora SDA Kakanj od 2000. godine. Bio Sekretar Izvršnog odbora SDA Kakanj, a trenutno je Podpredsjednik SDA Kakanj. Tokom agresije na BiH bio pripadnik Armije Republike BiH. Oženjen i otac dvoje djece. (Kakanj-X)

Komentari

komentara