Kampanja borbe protiv korupcije u ZDK-u

223

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji s Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u BiH i ICITAP-om, pokrenulo je u lokalnim zajednicama aktivnosti na provođenju kampanje o temi borbe protiv korupcije.

MARKETING

Prvo predstavljanje ove kampanje priređeno je u Zenici, u okviru obilježavanja 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Na promotivnom štandu Uprave policije MUPZDK-a dijeljeni su promotivni materijali uz edukaciju građana o korupciji i ispunjavani anketni upitnici o korupciji.

– Cilj ove kampanje je upoznati građane o procedurama koje provodi policija i tužilaštvo prilikom prijavljivanja slučajeva korupcije – ističe policijski komesar Semir Šut.

Pored osnovnog cilja kampanje “da se javnost podstakne da blagovremeno prijavljuje policiji slučajeve korupcije”, ovo je i način da se građani upoznaju koje sve radnje predstavljaju koruptivno djelovanje, i kako ih mogu prijaviti, te koje su nadležnosti policije na dokumentovanju prijavljenih slučajeva korupcije.

visoko.co.ba/kaportal.ba

Komentari

komentara