Kantonalna bolnica Zenica duguje 20,8 miliona KM, najveći pojedinačni dug prema MGM FARM Kakanj iznosi 2.733.393KM

1039

Kako se navodi u Informaciji u stanju u JU Kantonalna bolnica Zenica koja je upućena Uredu premijera ZDK Miralemu Galijaševiću, već duži vremenski period JU KB Zenica suočava se sa poteškoćama u izmirenju dospjelih obaveza prema dobavljačima po osnovu nabavke opreme, lijekova i ostalog potrošnog medicinskog materijala, kao i investicija i održavanja opreme.

MARKETING

Kako bi prevazišla tešku finansijsku situaciju Bolnica je koristila finansijske pozajmice od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK koje su dostigle visinu od 3 miliona KM. Osim toga Bolnica je sa IKB Zenica potpisala ugovor o kratkoročnom kreditu u iznosu od 2,5 miliona KM po principu prekoračenja po računu. Iskorišteni limit na dan 23.06.2016.godine iznosi cca.2.000.000KM, a Ugovor važi do 28.08.2016.godine, do kada je potrebno vratiti ukupan iznos iskorištenog kredita.

Zbog velikog iznosa dugovanja koje ima prema pojedinim dobavljačima Bolnica se svakodnevno suočava sa problemima u isporuci lijekova i ostalog potrošnog materijala, te problemima servisiranja opreme koja je veoma stara. Najveća pojedinačna dugovanja KB Zenica ima prema: MGM – FARM Kakanj (2.733.393KM), DIAMEDIC Sarajevo (2.294.772KM), INTEL-MED Mostar (1.686.362KM), GLOBEX Zenica (588.247KM), ELEKTROPRIVREDA Zenica (503.360KM), MEDIT DOO Sarajevo (477.495KM), MEDICHEM Sarajevo (453.280KM), INEL Mostar (448.718KM), PPP i uređenje grada Zenica (384.956KM), TP DC Sarajevo (361.016KM).

Zbog svega navedenog, a što se može vidjeti i u dokumentima koje objavljujemo KB Zenica je prinuđena za uzimanje novog kredita kako bi se zatvorile nagomilane obaveze. Jedna od opcija jeste da se taj kredit dobije preko Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK koji je siguran klijent komercijalnim bankama iz razloga što uvijek ima dovoljno novca, dok je nepopularno blokirati račune bolnicama. A da bi se došlo u poziciju da se kompletan posao odradi preko ZZO ZDK, potrebno je na čelu te institucije imati podobnog direktora spremnog na ovakav izazov i stranačku poslušnost, premda primjer iz USK kaže da je Ministarstvo finansija FBiH dalo negativno mišljenje kada je Vlada USK imala namjeru uzeti kredit za bolnicu u Bihaću nakon požara koji je nanio ogromne gubitke ovoj ustanovi.

Među (ne)podobnim kandidatima za ovaj posao nakon isteka roka za prijavu nalaze se: Jasmin Mahmutović, Omer Avdaković, Mirzeta Subašić, Senaid Begić i Suvad Avdispahić.

Komentari

komentara