Kemalu Mušinbegoviću i Dariju Pekiću izglasano nepovjerenje

1157

Obavještavamo sve članove, simpatizere, građane da se prostorije OOSBB u Visokom ne nalaze više na adresi u hotelu „ Piramida “ i da su premještene na novu adresu u ul. Hazima Dedića br.33 ( Dom kulture).

Ujedno obavještavamo javnost da je na vanrednoj sjednici OO SBB Visoko koja je održana 17.06.2015 godine izglasano nepovjerenje dosadašnjem predsjedniku OO Kemalu Mušinbegoviću i potpredsjedniku Dariju Pekiću. Jednoglasnom odlukom imenovan je v.d. predsjednika Vahid Ramić vijećnik u Općinskom vijeću.

OOSBB Visoko bez obzira na nastale promjene nastavlja sa intenzivnijim radom u skladu sa jasnim programskim ciljevima i zadacima koje zastupa ova stranka, prije svega u korist svih građana i u cilju prosperiteta društva i zajednice, samim time i Općine Visoko.

Komentari

komentara