KO ASDA ZDK: Jačanje A-SDA u Olovu

473

Veliki broj građana, posebno omladine, svakodnevno u Stranci demokratske aktivnosti A-SDA prepoznaje i vidi novu pokretačku snagu i političku perspektivu. Tako su u Olovu četiri općinska vijećnika iz drugih političkih opcija pristupila A-SDA stranci. Jučer je u Olovu u prisustvu predsjednika Kantonalnog odbora, mr. Rame Isaka, formiran Inicijativni odbor koji će u roku od 30 dana pripremiti održavanje Izborne skupštine Općinske organizacije A-SDA, koji sačinjavaju mr.sc. Aldin Bjelić, predsjednik i članovi mr.sc. Miralem Mehanović, Enez Kopić, dipl.inž.šum., mr.sc. Nermin Sadiković, mr. Emir Šarić i Idris Smailhodžić dipl.iur.

MARKETING

Očito je da su građani Olova, ali i drugih općina u Zeničko-dobojskom kantonu, prepoznali dosadašnji uspješan rad zastupnika i ministara iz A-SDA stranke, te da izlaz vide u transparentnom i programskom radu Stranke.

A-SDA stranka će nastaviti s aktivnostima unutrašnjeg restrukturiranja s ciljem svoga što efikasnijeg djelovanja i priprema za naredne lokalne izbore, a u korist poboljšanja kvaliteta života svih naših građana.

Komentari

komentara