Ko je Mirsad Mahmutagić-Batan, novi predsjednik KO SDP ZDK na period 2019-2023.godina?

971
Mahmutagić Mirsad, rođen je 31.03.1970. godine u Maglaju, gdje i danas živi sa porodicom. Sa suprugom Dženanom ima kćerku Eminu. Osnovnu i elektrotehničku školu, odsjek elektroenergetski, Mirsad je završio u Maglaju. Nakon završetka srednje škole i odsluženja vojnog roka počeo je studij na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli, školske 1989/90. godine. Diplomirao je na istom fakultetu 06.09.1996. godine, a 2009. godine je stekao zvanje magistra nauka.
Do sada je, kao autor ili koautor, objavio više od 10 naučnih radova. U toku agresije na BiH učestvovao je u odbrani od samih početaka- organizovanih straža na Bijeloj ploči, a kasnije i cijeli rat u AR BiH. Još u toku agresije, od 1994. godine. paralelno sa učešćem u odbrani Bosne i Hercegovine i grada Maglaja, kao spoljni saradnik, predavao je u Mješovitoj srednjoj školi Maglaj, u kojoj je nekoliko godina bio i redovni uposlenik.
Nakon završetka studija, počinje raditi, 01.10.1996. godine, u Tvornici Natron d.d. Maglaj. Svojim znanjem i zalaganjem ostavio je traga i u rekonstrukciji i modernizaciji Tvornice Natron-Hayat d.o.o, a od 2010. godine je uposlenik JP Elektroprivreda BiH, kao rukovodilac Poslovnice u Maglaju.
Svoje socijaldemokratsko političko opredjeljenje Mirsad iskazuje dugogodišnjim radom u OO SDP BiH u Maglaju, čiji je i predsjednik od 2015. godine, kada je izabran velikom većinom glasova svih članova općinske organizacije po principu “jedan član – jedan glas”. OO SDP Maglaj je među malobrojnim općinskim organizacijama bilo kojeg političkog subjekta, koja je upravo u periodu smjene generacija imala tako izgrađenog člana spremnog i voljnog da prihvati izuzetnu odgovornost. Zbog toga u svojoj organizaciji uživa poseban ugled jer obavljanje takvih funkcija u lokalnim stranačkim organizacijama malih sredina je najteži politički rad. Spojem svog političkog i radnog iskustva i snage u životnom usponu, Mirsad Mahmutagić je karika između generacija svih članova SDP BiH u Maglaju.
Svi građani su ga mogli upoznati kroz rad Općinskog vijeća Maglaj u posljednjih 12 godina, kao čovjeka s vizijom ljepše budućnosti Maglaja, napretka i razvoja, pravde i sigurnosti. U posljednjem mandatu vodio je Klub vijećnika SDP BiH Maglaj, ali i artikulisao stavove i predvodio aktivnosti opozicionog bloka u Vijeću (SBB, SP, NSRZB).
Odvažan i jasan stav Mahmutagić je imao i u izuzetno teškom periodu za Maglaj, u danima prirodne katastrofe-poplava i klizišta, 2014. godine, kao i u dugom periodu oporavka općine u cjelini. Uvijek korektan, eksplicitan, jasan i principijelan u interesu gradjana Maglaja, ma koje naconalnosti bili, iz ma kog dijela općine dolazili, a uvijek oštar u ukazivanju na propuste i nepravde vladajućih struktura predvođenih SDA. Rezultat takvog njegovog rada i odnosa međusobnog poštovanja i uvažavanja sa saradnicima i kolegama je i podrška Mirsadu Mahmutagiću u kandidaturi za načelnika, koju ima od pomenutih parlamentarnih stranaka, ali i DF, kao i svih dobronamjernih građana Maglaja željnih procesa u smjeru razvoja i perspektive savremenih, naprednih lokalnih sredina, kakav je Maglaj nekad i bio. Ambiciozan i kreativan, materijalno situiran i sređenog porodičnog života, svoj budući rad i zalaganje Mirsad Mahmutagić spreman je uložiti u izgradnju naše lokalne zajednice ZA SVE NAS.
Izvor FB Page: Mirsad Mahmutagić

Komentari

komentara

MARKETING