Koliko su primanja u općinskim vijećima u KS: Nekom sića, neko krije hiljade KM

669

Koliko iznose mjesečni paušali vijećnika u svih devet općina Kantona Sarajevo, Skupštini KS i Gradskom vijeću koji se finansiraju iz budžeta i plaćaju ih građani? Podatke o primanjima vijećnika u općinskim vijećima ne kriju, ali kada su u pitanju plaće predsjedavajućih općinskih vijeća, onda je to u Centaru, Starom Gradu i Ilidži tajna.

Predsjedavajuća Općinskog vijeće Centar Karolina Karačić na naše pitanje koliko tačno iznosi njena plaća i njenih zamjenika u markama odgovorila je:

– Predsjedavajućem Općinskog vijeća, kao i zamjeniku koji svoju dužnost ne obavljaju profesionalno, utvrđuje se paušalna mjesečna naknada u visini od 50 posto iznosa koji se dobije množenjem koeficijenta sa osnovicom za plaću kako je za istu funkciju utvrđeno u odluci o utvrđivanju platnih razreda i koeficienata za plaće, dodataka na plaću i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika OC, te izmjeni i dopuni ove odluke.

Dakle, iako smo tražili da iznos plaće navede precizno u konvertibilnim markama, takav odgovor je izostao.

Prema navedenoj odluci za predsjedavajućeg, te zamjenika predsjedavajućeg koji svoju dužnost obavljaju profesionalno, obračunava se plaća prema koeficijentu predviđenom za te platne razrede, 9,8 za predsjedavajućeg, odnosno 9,5 za zamjenika predsjedavajućeg.

Drugi zamjenik u Općinskom vijeću Centar Sulejman Haljevac, kazao nam je da svoju funkciju obavlja “volonterski” i mjesečno naplati oko 1.100 maraka.

Sličan odgovor o visinama plaća predsjedavajućeg i zamjenika dobili smo iz Općinskog vijeća Ilidža, a iz Općinskog vijeća Stari Grad nismo dobili nikakav odgovor, ali jesmo o primanjima vijećnika.

Čelni ljudi u pojedinim općinskim vijećima evidentno imaju problem s tim da transparentno iznesu podatak o svojoj plaći izražen u KM-ovima. Prema tome, za one koji nisu dostavili tačan iznos plaće konstatovat ćemo da imaju više hiljada maraka. Tri, pet, deset…? Ne bismo se bavili koeficijentima i preračunima.

Mjesečni paušali vijećnika u Općinskom vijeću Centar iznose 510 maraka.

Vijećnici u Općinskom vijeću Hadžići dobijaju mjesečni paušal 350 maraka. Uz to, za prisustvovanje sjednici dobiju još po 50 maraka. Članovi komisija Vijeća dobiju i naknadu 40 mraka po sjednici, a predsjednici komisija 50 maraka.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići ima mjesečnu naknadu od 750 maraka i za prisustvovanje svakoj sjednici još 50 maraka. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća dobije mjesečnu naknadu 450 i još 50 maraka za prisustvovanje sjednici. Odlukom se utvrđuje pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljene zarade zbog odsustva s posla, a imaju je vijećnici u Općinskom vijeću Hadžići i čanovi stalnih i povremenih radnih tijela za njihov rad u Vijeću i njegovim radnim tijelima.

Vijećnici u Općinskom vijeću Stari Grad imaju mjesečni paušal 585 maraka. Članovi Kolegija Općinskog vijeća za prisustvovanje sjednici dobiju dodatnih 60 maraka, a isto toliko dobiju i vijećnici ukoliko su članovi neke komisije.

Skupština Kantona Sarajevo ima 29 profesionalnih zastupnika i njihova osnovna plaće iznosi 2.457 maraka. Zastupnici ne primaju novčanu naknadu za dolaske na sjednicu niti za rad u komisijama. Osnovna mjesečna plaća predsjedavajućeg Skupštine KS iznosi 3.087 maraka, a njegova tri zamjenika po 2.992,50 maraka.

Mjesečni paušal vijećnika u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo iznosi 594 KM. Od ostalih primanja vijećnici imaju naknadu za rad u određenim komisijama koja iznosi 82 KM po komisiji. Mjesečna primanja predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novi Grad, koju obavlja na “volonterskoj” osnovi, iznosi 1.638 maraka. Četiri zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novi Grad imaju mjesečnu naknadu po 900 maraka.

Na osnovu odluke o visini naknada vijećnicima, članovima stalnih i povremenih radnih radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća, mjesečni paušal iznosi 300 maraka. Uz to, vijećniku se dolazak na svaku sjednicu Vijeća plaća 50 maraka. Vijećnicima se ne plaća učešće na tematskim, svečanim i vanrednim sjednicama. Predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošće mjesečno zaradi 500, a njegov zamjenik 400 maraka.

Mjesečna naknada za rad u Općinskom vijeću Ilijaš iznosi od 300 maraka i 50 maraka za prisustvo sjednici Općinskog vijeća. Vijećnici u Općinskom vijeću Ilijaš nemaju nikakvih drugih privilegija. Predsjedavajući Općinskog vijeća dobija mjesečnu naknadu u visini jedne prosječne plaće u Federaciji BiH, a prosječna plaća u februaru je iznosila 924 marke. Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća mjesečno prima 70 posto od prosječne plaće u Federaciji BiH, što iznosi 646 maraka od navedene prosječne plaće u februaru 2019. godine.

Prema Odluci o utvrđivanju naknada izabranih zvaničnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Trnovo, predsjedavajući Općinskog vijeća ima mjesečnunaknadu 750, a njegov zamjenik 550 maraka. Vijećnici Općinskog vijeća dobijaju mjesečni paušal 417 maraka.

Mjesečni paušal vijećnika u Gradskom vijeću iznosi od 680 do 700 maraka, ovisno koliko je radnih dana u mjesecu. Vijećnici se ne mogu profesionalno angažovati i nemaju nikakve druge privilegije. Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Gradskog vijeća svoju dužnost mogu obavljati profesionalno.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajeva Igor Gavrić zaposlenik je u Kliničkom centru u Sarajevu i pola radnog vremena radi za Gradsko vijeće i njegova mjesečna naknada iznosi oko 1.800 maraka. Njegova dva zamjenika imaju mjesečne plaće po 2.500 maraka i mjesečni paušal 600 maraka.

Vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, imaju mjesečni paušal 599,40 maraka. Predsjedavajuća Općinskog vijeća Novo Sarajevo Ana Baltić, profesionalno obavlja svoju dužnost i njena mjesečna plaća iznosi 3.196.80 maraka. Zamjenici predsjedavajuće u Općinskom vijeću Novo Sarajevo imaju mjesečna primanja 1.198.80 maraka.

Mjesečni paušal vijećnika u Općinskom vijeću Ilidža iznosi za predsjednike klubova 680, a za vijećnike 567 maraka.

Neki od vijećnika su i članovi komisija koje formira Općinsko vijeće tako da njihova primanja iznose 79,38 KM za rad u Komsiijama-kada su angažovani za rad Komisije.

 

Visoko.co.ba/Faktor.ba

Komentari

komentara