Konzervacija i očuvanje jedine sačuvane tabačke stupe na Balkanu

1013

U toku su radovi na konzervaciji jedinog sačuvanog modela tabačke stupe, koja se čuva u Visokom preko puta Zavičajnog muzeja. Ovaj zahvat na pomenutom eksponatu dio je većeg projekta putem kojeg je ostvarena saradnja sa stručnjacima iz Centra za konzervaciju i restauraciju, pri Zemaljskom muzeju.

Projekat koji se trenutno implementira ima za cilj da dovede stručnjake iz Zemaljskog muzeja, konzervatore koji će da tretiraju najugroženije primjerke iz Etnografske zbirke Zavičajnog muzeja, tačnije podzbirke tabački zanat. Ovim projektom Zavičajni muzej Visoko najavljuje seriju planiranih aktivnosti koje će se bazirati na konzervaciju i restauraciju kulturno-historijskog naslijeđa, kako artefakata koji se čuvaju u muzeju tako i lokaliteta koji se nalaze na našoj općini.

Angažovani stručnjaci su savjetnik konzervator magistar Esad Vesković i viši konzervator za drvo, metal i kožu Damir Lazzari.

“Cilj nam je zaštiti i produžiti vijek trajanja ovakvim eksponatima koristeći zaštitna sredstva premazivanjem, koja, iako su već korištena ranije, vremenom izgube svoja svojstva pa ih je potrebno obnoviti. Također smo se obavezali da ćemo i primjerke, pored ovog, kojima je potreban konzervatorski zahvat obnoviti, osvježiti ili eventualno restaurirati, u zavisnosti od stanja u kojem se nalaze.” – istakao je savjetnik konzervator, magistar Esad Vesković.

Tabačka stupa je dragulj koji se nalazi u srcu Visokog, ona se i prije nekoliko godina tretirala u cilju zaštite. Zavičajni muzej će se nastaviti brinuti o ovom vrijednom dijelu historije Visokog i visočkih zanata sa nadom i zadatim ciljem da u što skorije vrijeme ova stupa bude montirana na nekom adekvatnijem mjestu kako bi bila sastavljena u potpunosti i predstavljala turističku atrakciju za lokalne ali i strane posjetitelje.

Komentari

komentara