Kroz transfere za boračku populaciju 1,13 miliona KM

259

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici donijela i više odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2020. godinu.

MARKETING

Za korisnike boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH utvrđena je obračunska osnovica u iznosu od 867,50 KM i koeficijent 0,979736, a bit će primjenjivana za 2020. godinu u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta Federacije BiH za ovu godinu.

Obračunska osnovica za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2020. godinu iznosi 641,66 KM i koeficijent 0,979727, te će se isplaćivati u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta Federacije BiH za ovu godinu.

Također, usvojena je odluka i utvrđen koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period april – juni 2020. godine.

KROZ TRANSFERE ZA BORAČKU POPULACIJU 1.130.000 KM

Federalna vlada je donijela više odluka o usvajanju programa utroška i kriterija raspodjele sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama, utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Prvom odlukom odobreno je 390.000 KM, od čega 273.000 KM Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije i 117.000 KM Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima ove populacije. Sredstva iz ove odluke će biti korištena za pružanje pravne pomoći optuženim ili osumnjičenim braniocima pred nadležnim sudovima, kako bi dokazali svoju nevinost.

Druga odluka se odnosi na sufinansiranje izgradnje spomen-obilježja, uređena mezarja i grobalja sa 50.000 KM, od čega 40.000 KM za sufinansiranje izgradnje spomen-obilježja, uređenje mezarja i grobalja i 10.000 KM kao interventna sredstva.

Odobreno je 150.000 KM za obilježavanje značajnih datuma, od čega je 110.000 KM za sufinansiranje manifestacija obilježavanja značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata i 40.000 KM kao interventna sredstva. Sredstva iz ove dvije odluke bit će dodijeljena na osnovu javnog poziva, a isplata će biti izvršena jednokratno u visini odobrenog iznosa.

Četvrtom odlukom odobreno je 360.000 KM neprofitnim organizacijama – udrugama proisteklim iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata, i to 280.000 KM za sufinansiranje programa rada udruženja/saveza registrovanih na federalnom ili nivou BiH, a 80.000 KM kao interventna sredstva. Sredstva iz ove odluke bit će dodijeljena na osnovu javnog poziva, a isplata će biti izvršena kvartalno.

Peta odluka se odnosi na dodjelu sredstava Savezu logoraša BiH u iznosu od 80.000 KM, Hrvatskoj udurzi logoraša Domovinskog rata u BiH 40.000 KM i za sufinasiranje istraživačko-dokumentacionih aktivnosti i zaštite žrtava i svjedoka genocida 60.000 KM. Sredstva iz ove odluke bit će dodijeljena na osnovu pojedinačnih odluka o dodjeli sredstava koje će donijeti federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

IZMJENA I DOPUNA UREDBE O OBEZBJEĐENJU

SREDSTAVA ZA NABAVKU AUTOMOBILA RVI 100 POSTO I GRUPE

Federalna vlada izmijenila je i dopunila Uredbu o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100 posto prve grupe.

Dodat je novi stav po kojem ratni vojni invalidi 100 posto prve grupe, koji su već ostvarili pravo na dodjelu putničkog automobila u ranijim godinama, mogu ostvariti pravo na ponovnu dodjelu u skladu s kriterijima za utvrđivanje liste koje donosi federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Propisano je da prioritet za dodjelu putničkih automobile, ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Uredbom, imaju ratni vojni invalidi 100 posto prve grupe koji do sada nikada nisu dobili putnički automobil, zatim kvadriplegičari, paraplegičari i invalidi s potpunim gubitkom vida na oba oka. Također, propisan je i način preuzimanja automobile, te njihove tehničke karakteristike i oprema.

Današnjim izmjenama određeno je i da će nabavka automobila biti vršena u skladu sa obezbjeđenim sredstvima u budžetu FBiH za tekuću godinu i to iznos do 30.000 KM po jednom automobilu.

Razlozi za donošenje ovih izmjena i dopuna su prevenstveno da krajnji korisnici ovog prava dobiju što kvalitetniji automobil koji će zadovoljiti njihove potrebe, obzirom da se radi o najtežoj kategoriji RVI čije se zdravstveno stanje svakodnevno pogoršava. Prateći kretanje napretka u automobilskoj industriji i rasta cijena na tržištu, ukazala se potreba da se do sada predviđeni iznos od 25.000 KM poveća na 30.000 KM po automobilu, kako bi svim korisnicima bio dodjeljen automobil iste kvalitete kao i prethodnih godina, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

Visoko.co.ba/federalna.bae

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.